Bel The Home Clinic

Behandeling van Medicijnverslaving

Als je verslaafd bent aan benzodiazepines dan is het vaak lastig om de medicijnen zelf af te bouwen vanwege de ontwenningsverschijnselen. The Home Clinic heeft veel ervaring met de behandeling van benzodiazepineverslaving en kan hierbij helpen.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Behandeling van medicijnverslaving

Mensen die verslaafd zijn aan benzodiazepines zijn vaak niet in staat om de medicijnen zelf af te bouwen. Door de dosis van benzodiazepine geleidelijk af te bouwen, kan ernstige ontwenning meestal worden voorkomen. Het kan echter lastig zijn om alleen de ontwenning te doorstaan. De angstklachten die bij het afkicken van benzodiazepines voorkomen samen met de lichamelijke klachten kunnen iemand erg onzeker maken. The Home clinic heeft veel ervaring met de juiste support en ondersteuning geven waardoor de periode draagbaar wordt.

Mensen die langer dan drie maanden benzodiazepine nemen in normale of hoge dosering kunnen het programma van The Home Clinic volgen om op een veilige en effectieve manier te stoppen. Een behandeling voor benzodiazepine bestaat uit een aantal fasen en start met de intake.

Deze intake kan doorgaans binnen 1 tot 2 weken plaatsvinden en zo nodig nog sneller.

0294 450 186
Intake Voorfase Detox Psycho- logisch traject
Ik zoek hulp

De intake

Een goede intake bij een benzodiazepineverslaving is een essentiële eerste stap. Een volledige inventarisatie van de lichamelijke en psychische gezondheid is belangrijk om in te schatten wat er mogelijk is bij de behandeling. Er wordt in kaart gebracht welke benzodiazepine hoelang wordt gebruikt, hoe hoog de dosering is van het middel en wat de frequentie is van inname. Bovendien wordt er gekeken naar de combinatie met andere medicijnen en het gebruik van alcohol. Deze kunnen de werking van benzodiazepine versterken.

Naast de lichamelijke en psychische gezondheid is het ook belangrijk de weerbaarheid van het steunsysteem in kaart te brengen. Partner of familieleden moeten beschikbaar zijn om te kunnen ondersteunen bij een behandeling van een benzodiazepine verslaving.

Voorbereiding op de detox

Een detox kan niet starten voordat de voorbereidingsfase is afgerond. In deze fase wordt de cliënt en zijn steunsysteem uitvoerig geïnformeerd over de detoxfase. Veel behandelingen voor benzodiazepineverslaving verlopen niet goed omdat te snel met de detox wordt begonnen en cliënten niet goed zijn voorbereid.

Een detox is veel meer dan afbouwen van benzodiazepine. Het moet duidelijk zijn waar de detox plaatsvindt en welke personen ondersteuning zullen geven. Er wordt een datum gepland wanneer de detox zal starten zodat zowel de cliënt als het steunsysteem praktische zaken als verzuim van werk hebben geregeld. De apotheek en de huisarts moeten goed op de hoogte zijn wanneer de detox start en door wie de medicatie wordt voorgeschreven. Deze afspraken worden opgenomen in het detoxplan.

Detox

De detox start altijd met het overzetten op een langwerkend middel. Hierna direct starten met afbouw is een valkuil omdat de cliënt eerst moet wennen aan de nieuwe medicatie. Veel cliënten ervaren angst en onzekerheid bij deze eerste stap. Op het moment dat een cliënt stabiel is op de langwerkende benzodiazepine en zich zeker genoeg voelt, wordt begonnen met het afbouwen. Tijdens de afbouw is er intensief contact tussen de cliënt, het steunsysteem en The Home Clinic over het verloop van de detox. Regelmatig moet er worden gekeken of het afbouwschema nog realistisch is.

Wat kan de omgeving verwachten als iemand stopt met benzodiazepines?

Het afkicken van benzodiazepines is zwaar en kan veel invloed hebben op de omgeving. Mensen die stoppen met benzodiazepine zijn met name bang en onzeker. Het is daarom van groot belang dat ook de omgeving die deze mensen ondersteunt snapt wat er gebeurt.

Als iemand stopt met benzodiazepines dan is het belangrijk dat de directe omgeving zoals de partner of familie weet welke symptomen daarbij kunnen horen en wat zij kan doen. Mensen die stoppen met benzodiazepine kunnen vreemde lichamelijke en psychische symptomen ervaren bij het afbouwen. Een symptoom als depersonalisatie kan bijvoorbeeld zeer beangstigend zijn voor iemand die dit moet doorstaan. Men ervaart gevoelens van onwerkelijkheid, gevoelloosheid, sensaties van uit het lichaam treden, vervorming van lichaamsdelen of lichaamsdelen worden als niet eigen ervaren. De buitenstaander ziet dit niet, maar ervaart de ander als een starend persoon, die niet goed aanspreekbaar is maar wel erg angstig.

Bij een behandeling bij The Home Clinic wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het uitvoerig voorlichten van de ondersteunende personen en wat zij kunnen doen. Voor de omgeving is het belangrijk onderscheid te maken in emotioneel waarneembare symptomen en fysiek waarneembare symptomen.

Psychologische behandeling na het afkicken van benzodiazepines.

Als iemand is afgekickt van benzodiazepine is een vervolgbehandeling nodig om ervoor te zorgen dat de cliënt niet opnieuw terugvalt. Mensen die deze middelen langdurig hebben gebruikt zijn vaak verleerd om te kunnen omgaan met angst, onzekerheid en tegenslag en te vertrouwen op hun eigen psychologische kracht. Om deze gevoelens te kunnen hanteren zonder terug te grijpen op medicatie is training en psychologische begeleiding nodig.

Sociale contacten

Het aangaan van sociale contacten bij benzodiazepine­gebruik lijkt in bepaalde opzichten op het aangaan van sociale contacten bij alcoholgebruik.

Mensen zijn minder verlegen, minder onzeker en maken makkelijk contact. Als dit effect van de medicatie wegvalt kunnen mensen onzeker worden in het sociale contact.

Het opnieuw leren om contact te maken met anderen zonder benzodiazepine te gebruiken geeft cliënten veel zelfvertrouwen en kracht om niet opnieuw te gaan gebruiken.

Angst, paniek of slaapproblemen

Ongeveer 1/3 van de benzodiazepine­gebruikers zijn begonnen met benzodiazepines wegens acute klachten van angst, paniek of slaapproblemen.

De verslaving ontstaat als deze middelen niet op tijd worden afgebouwd en onbedoeld bij herhaling worden gebruikt.

Benzodiazepine werken erg goed tegen acute angst of paniek, maar voor de lange termijn zijn deze medicijnen ongeschikt. Als er met benzodiazepine wordt gestopt is het belangrijk om alternatieve medicatie voor te schrijven die geschikt is voor de langere termijn. Deze medicatie kan eventueel later in combinatie met therapie worden afgebouwd.

Overige problemen

Benzodiazepines worden ook voorgeschreven bij andere diagnoses. Nadat de medicatie is gestopt moet daarom altijd worden gekeken welke onderliggende problematiek ten grondslag ligt aan het gebruik van benzodiazepines.

Daarbij moet worden opgemerkt dat er ook mensen zijn die na een korte tijd van benzo­diazepine­gebruik verslaafd zijn geraakt, mede door onoplettendheid van de voorschrijvende arts, zonder dat er sprake is van onderliggende psychologische problematiek.

Deze mensen hebben baat bij een behandeling die focust op ondersteuning bij het (blijvend) stoppen en niet zozeer op het behandelen van onderliggende psychologisch oorzaken.