Direct Hulp

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Behandeling van cannabisverslaving

Bij het afkicken van cannabis kun je lang last houden van ontwenningsverschijnselen. Dit maakt het moeilijk om te stoppen met cannabis. The Home Clinic heeft een detox-programma ontwikkeld speciaal voor cannabisverslaving. Bij de moeilijke momenten helpen wij je er door.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Hulp zoeken bij een cannabisverslaving

In 2016 zochten meer dan 70.000 mensen in Nederland naar een behandeling voor een cannabisverslaving. De meest mensen die hulp zoeken doen dit omdat ze niet zelf door de ontwenning van cannabis kunnen komen. Naast de hunkering is het met name de verandering van de stemming, de slaapproblemen, het niet kunnen omgaan met de stress tijdens het afkicken en de leegte die mensen ervaren waardoor zij besluiten om hulp te zoeken.

Belangrijke redenen waarom mensen hulp zoeken bij cannabisverslaving

 • Depressieve stemming
 • Snel prikkelbaar met woede-aanvallen
 • Slaapproblemen
 • Overmatige stressreactie
 • Niet met tegenslag om kunnen gaan
 • Hunkering naar het middel
 • In een leegte terecht komen na het stoppen van het middel

De intake bij een cannabisverslaving

Een intake is in eerste instantie bedoeld om informatie te verzamelen over het gebruik. We brengen hierbij in kaart hoeveel cannabis er gebruikt wordt en hoe lang. De duur en de intensiteit van de verslaving geven ons informatie van de te verwachte ontwenningsverschijnselen. Daarnaast is het belangrijk om te weten of je meestal wiet of hasj gebruikt. Wiet heeft een andere THC/CBD verhouding dan hasj. Cannabis met een hoog THC-gehalte geeft over het algemeen meer afkicksymptomen dan cannabis met een laag THC gehalte.

Verschil tussen wiet en hasj

Cannabis zijn de delen van de hennepplant die geestverruimende middelen bevatten.

Wiet of marihuana zijn de gemalen en gedroogde bloemtoppen van de hennepplant.

Hasj wordt vervaardigd uit de harsachtige laag op de bloemtoppen.

Verder willen we weten of de cannabis met een bepaald doel is gebruikt. Veel mensen gebruiken de drug om bijkomende psychologische problemen zelf te behandelen zoals verdriet, angst, depressie, stress of slaapproblemen. Als we het doel van het blowen weten kunnen we in de behandeling de onderliggende oorzaak van de verslaving aanpakken.

De voorfase bij een wiet of hasj verslaving.

Voordat de daadwerkelijke detox of ontgiftiging van cannabis bij The Home Clnic kan beginnen is het belangrijk om een cliënt goed in te lichten welke ontwenningsverschijnselen bij het stoppen zijn te verwachten en welke daarvan behandeld kunnen worden. Daarnaast moeten de partner, ouders of andere belangrijke ondersteunende personen uitgebreid geïnformeerd worden hoe de afkickverschijnselen eruitzien, wat dit voor hen gaat betekenen en wat voor acties zij kunnen ondernemen om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen.

Afkicken van cannabis is nooit levensbedreigend, maar het effect op de omgeving bij het stoppen van deze drugs wordt vaak onderschat.

Het Home Team

Steun uit je omgeving als je stopt met blowen is heel belangrijk. Zij kunnen support geven op momenten dat dit nodig is of de juiste snaar raken als het mentaal niet meer lukt. Dit kunnen ze vaak beter dan professionals. Tijdens de voorfase bekijken we of er mensen uit je directe omgeving, zoals je partner of een gezinslid, betrokken kunnen worden bij de behandeling en op welke manier zij de beste hulp kunnen geven. Ze worden opgenomen in het Home Team en intensief in het traject betrokken zodat we veel van onze kennis aan hen kunnen overdragen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het betrekken van naasten om een cannabisverslaving te overwinnen de kans op succes aanzienlijk groter maakt.

Detox bij cannabisverslaving

De detox is de eerste periode waarin iemand stopt met cannabis. Met de detox begint de daadwerkelijke behandeling.

Tijdens de detox kan iemand last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dat is de reden dat de verslavingsarts vanuit The Home Clinic regelmatig contact heeft met de cliënt. Als de ontwenningsverschijnselen te hevig worden dan kan de arts eventueel besluiten om medicatie voor te schrijven.

Binnen The Home Clinic wordt de detox vastgelegd in een detox-plan. De verslavingsarts stelt het detox-plan op samen met de cliënt en zijn Home Team en beschrijft daarin of en welke medicijnen worden gebruikt om de ontwenningsverschijnselen lichter te maken. Tevens wordt er beschreven hoe intensief de begeleiding zal zijn tijdens de detox en waar de cliënt op terug kan vallen als het misgaat.

Detoxplan

In een detoxplan staat wanneer een detox start, waar dit gebeurt en welke mensen betrokken worden bij de detox, zowel vanuit The Home Clinic als vanuit de eigen omgeving van de cliënt.

Tijdens de detox van cannabis

Soms kan iemand werken tijdens de detox, maar vaak is het noodzakelijk een aantal dagen thuis te blijven of thuis te werken.

Tijdens de detox moeten metingen worden verricht die voortdurend aan The Home Clinic worden doorgegeven. Al het begin is moeilijk dus tijdens deze fase kan het soms nodig zijn dat er veelvuldig contact is met de therapeut of de arts, soms meerdere keren per dag.

Als de ondersteuners vragen hebben kunnen ze direct contact zoeken met de therapeut voor advies. Zijn de ergste klachten van het afkicken voorbij dan wordt de frequentie van de contacten afgebouwd en als de klachten zijn verdwenen dan kan de cliënt over naar de volgende fase.

Valkuilen bij de detox van cannabis

De kans dat een behandeling van cannabisverslaving succesvol verloopt is natuurlijk afhankelijk van veel factoren zoals de duur van verslaving, of iemand goede perspectieven heeft in het leven en of er bijkomende psychologische problemen spelen.

Het is echter de ervaring bij The Home Clinic dat de meest zwaarwegende factoren voor succes niet altijd iets met de verslaving zelf te maken hebben, maar meer met hoe mensen een traject in gaan.

Bijna iedereen die fanatiek in de behandeling staat, doorgaat bij tegenslag zoals terugval en buiten de gesprekken ook aan de slag gaat is in staat om de cannabisverslaving te verslaan.

Valkuilen

 • Cliënt geeft een te laag gebruik op voor of tijdens de behandeling
 • Cliënt schaamt zich over een terugval en meldt dit niet
 • Cliënt stapt na een terugval uit de behandeling
 • Cliënt werkt de psychologische opdrachten niet uit
 • Cliënt volgt adviezen niet op
 • Cliënt onderschat de detox en ontwenning
 • De omgeving onderschat de detox en ontwenning
 • Te weinig tijd en focus op de behandeling

Medicijnen die gebruikt worden tijdens een cannabisdetox

Tijdens een detox van cannabis worden medicijnen voorgeschreven. Welke dit zijn is afhankelijk van de klachten die op de voorgrond staan.

In overleg met de cliënt wordt bekeken of het wenselijk is om medicatie in te zetten en welke het meest geschikt zijn.

Bij slaapproblemen kan slaapmedicatie voorgeschreven worden zoals zolpidem of temazepam. Indien angstklachten sterk naar boven komen dan wordt er binnen The Home Clinic tijdelijk Lorazepam voorgeschreven. Op het moment dat hunkering naar cannabis heel sterk is kan er een zogenaamde FAAH remmer zoals N-acetylcysteïne worden voorgeschreven. In sommige gevallen geeft dit een reductie van deze klacht.

Wat kan de omgeving verwachten van een cannabisdetox?

Een cannabisverslaving en een detox heeft zonder uitzondering effect op het gezin of de directe omgeving.

Als iemand gaat afbouwen of stoppen met cannabis dan staat met name de prikkelbaarheid die kan oplopen naar woede-aanvallen op de voorgrond. Hierbij kan er verbale en soms zelfs fysieke agressie de kop opsteken. De eerst zo rustige persoon wordt onrustig en opvliegerig.

Daarnaast kan de emotionele instabiliteit, vaak merkbaar door de depressieve uitingen, veel indruk maken. De hunkering naar cannabis kan veel motorische en emotionele onrust veroorzaken. Hunkering is ook vaak de boosdoener als iemand manipulatief gedrag gaat ontwikkelen.

Belangrijkste effecten van cannabisontwenning op de omgeving

 • Psychische en mentale onrust
 • Depressieve uitingen
 • Verbaal en soms fysiek agressief gedrag
 • Obsessie met het opnieuw kunnen blowen of het verkrijgen van cannabis

Tijdens een behandeling bij The Home Clinic worden de partner en de gezinsleden uitvoerig geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten bij de detox van een cannabisverslaving en hoe hier mee om te gaan.

Zorg na een cannabisdetox

Na de detox zijn de meest intense ontwenningsverschijnselen voorbij. Er is dan echter nog geen stabiel evenwicht bereikt. Bij een detox van cannabis wordt dit pas na 4 tot 6 maanden bereikt. Tot die tijd zijn mensen mentaal nog erg kwetsbaar. Hunkering kan plotseling in alle hevigheid terugkomen. Meestal is dit van kortere duur dan in de eerste weken. Verder is de mentale kracht nog niet op volle sterkte waardoor tegenslag minder goed wordt verdragen. Het slapen kan ook nog enkele weken verstoord zijn. Na de detox beginnen cliënten bij The Home Clinic aan de psychologische fase. Hierbij leren ze hun coping-strategie te versterken waardoor ze bijvoorbeeld beter met tegenslag kunnen omgaan. De verslavingsarts volg de cliënt nog enkele weken na de detox en geeft als het nodig is ondersteuning totdat er geen klachten meer zijn van de cannabisontwenning.

blowen

Zoek je hulp bij het stoppen met blowen?

The Home Clinic heeft een online detox-programma voor cannabisverslaving.
Meld je vandaag nog aan

0294 450 186

Vervolgbehandeling bij cannabisverslaving

Mensen die langdurig cannabis hebben gebruikt zijn vaak gestagneerd in hun carrière en persoonlijke ontwikkeling. Op het moment dat ze stoppen met het gebruik staan deze mensen vaak met lege handen. Om terugval te voorkomen is het belangrijk dat het leven zonder cannabis de moeite waard is. Carrière en persoonlijke ontwikkeling moet opnieuw in gang worden gezet. Het kunnen vinden van een levensdoel en creëren van aangrijppunten voor kansen zijn belangrijke thema's in het vervolgtraject van The Home Clinic.

Verder staat het opnieuw op gang brengen van de psychologische ontwikkeling centraal in ons programma. Het gedrag, de opvattingen en hoe de wereld wordt beleefd is in elke levensfase anders. Dit is belangrijk omdat verantwoordelijkheden en taken per levensfase ook veranderen. Mensen die langdurig cannabis gebruiken blijven vaak steken in psychologische ontwikkeling waardoor het gedrag en de beleving zich in een jongere fase bevindt dan de kalenderleeftijd. Het inhalen van de psychologische ontwikkeling is belangrijk om ervoor te zorgen dat iemand beschikt over voldoende psychologische vaardigheden die passen bij de levensfase.

Relaties zijn vaak verstoord door cannabisgebruik, zowel relaties binnen als buiten het gezin. Hierdoor bestaat er kans dat iemand alleen komt te staan en zich eenzaam voelt. Binnen het traject van The Home Clinic wordt gewerkt aan het herstel van deze relaties zodat de cliënt weer aansluiting krijgt bij het gezin, partner, familie en vrienden.