Bel The Home Clinic

Behandeling van cannabisverslaving

Als je stopt met blowen kun je veel last hebben van ontwennings­verschijnselen. Dit maakt het moeilijk om te stoppen met cannabis. The Home Clinic heeft een detox-programma speciaal voor cannabisverslaving. Bij de moeilijke momenten helpen wij je er door.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Hulp zoeken bij een cannabisverslaving

In 2016 zochten meer dan 70.000 mensen in Nederland naar een behandeling voor een cannabisverslaving. De meeste mensen die hulp zoeken doen dit omdat ze niet zelf door de ontwenning van cannabis kunnen komen. Naast de hunkering is het met name de verandering van de stemming, de slaapproblemen, het niet kunnen omgaan met de stress tijdens het afkicken en de leegte die mensen ervaren waardoor zij besluiten om hulp te zoeken.

Belangrijke redenen waarom mensen hulp zoeken bij cannabisverslaving

 • Depressieve stemming
 • Snel prikkelbaar met woede-aanvallen
 • Slaapproblemen
 • Overmatige stressreactie
 • Niet met tegenslag om kunnen gaan
 • Hunkering naar het middel
 • In een leegte terecht komen na het stoppen van het middel

De intake bij een cannabisverslaving

Een intake is in eerste instantie bedoeld om informatie te verzamelen over het gebruik. We brengen hierbij in kaart hoeveel cannabis er gebruikt wordt en hoe lang. De duur en de intensiteit van de verslaving geven ons informatie van de te verwachte ontwenningsverschijnselen. Daarnaast is het belangrijk om te weten of je meestal wiet of hasj gebruikt. Wiet heeft een andere THC/CBD verhouding dan hasj. Cannabis met een hoog THC-gehalte geeft over het algemeen meer afkicksymptomen dan cannabis met een laag THC-gehalte.

Verder willen we weten of cannabis met een bepaald doel wordt gebruikt. Veel mensen gebruiken cannabis bijvoorbeeld om gevoelens van angst of verdriet te onderdrukken en anderen gebruiken het als middel tegen stress of bij slaapproblemen. Als we het doel van het blowen weten kunnen we in de behandeling de onderliggende oorzaak van de verslaving aanpakken.

Verschil tussen wiet en hasj

Cannabis zijn de delen van de hennep­plant die geest­verruimende middelen bevatten.

Wiet of marihuana zijn de gemalen en gedroogde bloem­toppen van de hennep­plant.

Hasj wordt vervaardigd uit de hars­achtige laag op de bloem­toppen.

Stoppen of afbouwen met cannabis?

Een veelgehoorde vraag is of je cannabis beter geleidelijk kunt afbouwen of juist in één keer moet stoppen met cannabis. Beide methoden zijn mogelijk maar elke methode heeft voor- en nadelen. Een belangrijke afweging is hierbij je eigen voorkeur.

Afbouwen met cannabis heeft als voordeel dat je minder last hebt van afkick­verschijnselen. Nadeel is dat het afkickproces wat langer duurt. Afbouwen is niet geschikt wanneer de hunkering naar een joint het grootste probleem vormt om te stoppen met blowen.

In één keer stoppen met cannabis heeft als voordeel dat je binnen 2 tot 4 weken door de meest intense ontwenning bent. De hunkering naar de drugs is dan nog aanwezig maar meestal goed te verdragen. Deze manier van stoppen wordt het meest gekozen bij mensen die veel last hebben van hunkering naar cannabis en dit in korte tijd van zich af willen gooien. Hierbij is een goede steun nodig van een partner of ouders.

Voordat je stopt met blowen

Voordat de daadwerkelijke detox of ontgiftiging van cannabis bij The Home Clinic kan beginnen is het belangrijk dat je weet welke ontwennings­verschijnselen je bij het stoppen met blowen kan verwachten en welke daarvan behandeld kunnen worden. Daarnaast moeten je partner, ouders of andere belangrijke ondersteunende personen uitgebreid geïnformeerd worden hoe de afkickverschijnselen eruitzien, wat dit voor hen gaat betekenen en wat voor acties zij kunnen ondernemen om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

Afkicken van cannabis is nooit levensbedreigend, maar het effect op de omgeving bij het stoppen van deze drugs wordt vaak onderschat.

Het Home Team

Steun uit je omgeving als je stopt met blowen is heel belangrijk. Zij kunnen support geven op momenten dat dit nodig is of de juiste snaar raken als het mentaal niet meer lukt. Dit kunnen ze vaak beter dan professionals.

Daarom onderzoeken we voordat je start met afkicken welke mensen uit je directe omgeving betrokken kunnen worden bij de behandeling en hoe zij jou de beste hulp kunnen geven. Ze worden opgenomen in het Home Team en intensief in het traject betrokken zodat we veel van onze kennis aan hen kunnen overdragen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het betrekken van naasten om een cannabisverslaving te overwinnen de kans op succes aanzienlijk groter maakt.

Detox bij cannabisverslaving

De detox is de eerste periode waarin iemand stopt met cannabis. Met de detox begint de daadwerkelijke behandeling.

Tijdens de detox kan iemand last krijgen van ontwennings­verschijnselen. Dat is de reden dat de verslavingsarts vanuit The Home Clinic regelmatig contact heeft met de cliënt. Als de ontwennings­verschijnselen te hevig worden dan kan de arts besluiten om medicatie voor te schrijven.

Binnen The Home Clinic wordt de detox vastgelegd in een detox-plan. De verslavingsarts stelt het detox-plan op samen met de cliënt en zijn Home Team en beschrijft daarin of en welke medicijnen worden gebruikt om de ontwennings­verschijnselen lichter te maken. Tevens wordt er beschreven hoe intensief de begeleiding zal zijn tijdens de detox en waar de cliënt op terug kan vallen als het misgaat.

Detoxplan

In een detoxplan staat wanneer een detox start, waar dit gebeurt en welke mensen betrokken worden bij de detox, zowel vanuit The Home Clinic als vanuit de eigen omgeving van de cliënt.

10 tips voor een succesvolle detox

 1. Een goed inzicht in het eigen gebruik is een goed startpunt voor behandeling. Houd een aantal dagen een dagboek bij over je eigen gebruik met hierin de hoeveelheid cannabis en de momenten waarop je cannabis gebruikt. Deel dit dagboek met je behandelaar.
 2. Laat je door een professionele hulpverlener goed inlichten voordat je aan de detox begint. Een professional kun je informeren welke ontwenningsverschijnselen kunnen optreden en wat je hieraan kunt doen.
 3. Betrek je gezinsleden bij de behandeling. Een detox van cannabis kan soms voor een tijdelijke gedrags­verandering zorgen. Het is belangrijk dat zij weten wat ze kunnen verwachten en wanneer zij actie moeten ondernemen.
 4. Laat een terugval geen aanleiding zijn om te stoppen met je behandeling! Besef dat een terugval in het gebruik van cannabis niet alleen een symptoom van je verslaving maar ook een leerpunt voor behandeling is. Bespreek daarom altijd je terugval met je behandelaar en hoe je hiervan kunt leren.
 5. Blijf in contact met je behandelaar bij hevige hunkering, tegenslag of een terugval. Zowel hunkering als tegenslag kunnen de opmaat naar een terugval zijn. Voor je het weet beland je in een vicieuze cirkel van stoppen, hunkering, tegenslag en terugval en deze cirkel kan alleen doorbroken worden met een goed actieplan bij het herkennen van de signalen.
 6. Werk alle psychologische opdrachten uit van je behandelaar tijdens de behandeling. Het lijkt kinderachtig maar het consequent uitwerken van de opdrachten helpt je bij het volhouden van een actieve houding tijdens de behandeling.
 7. Volg de adviezen op van je arts tijdens de behandeling. De adviezen van de arts helpen je fysieke conditie op peil te houden en hunkering te weerstaan tijdens de detox en de behandeling.
 8. Reserveer voldoende tijd voor de behandeling zodat je de behandeling zonder tijdsdruk en met voldoende focus kunt volgen. Vooral de eerste fase van de detox vraagt veel tijd en energie. Houd hiermee rekening en neem in overleg met je behandelaar zo nodig een aantal dagen vrij van je werk.
 9. Vraag ondersteuning van een professionele hulpverlener. Een detox vraagt veel van jou en je omgeving. Professionele begeleiding helpt jou om je volledig te focussen op de behandeling. Vooral als je al eerder stop­pogingen hebt ondernomen adviseren we je om professionele hulp in te schakelen.
 10. Plan de datum van je detox. Je hebt dan de tijd om jezelf en je omgeving goed voor te bereiden.
0294 450 186

Behandeling bij The Home Clinic

Tijdens de detox van cannabis

Soms kun je werken tijdens de detox, maar vaak is het noodzakelijk een aantal dagen thuis te blijven of thuis te werken.

Tijdens de detox moeten metingen worden verricht die voortdurend aan The Home Clinic worden doorgegeven. Al het begin is moeilijk dus tijdens deze fase kan het soms nodig zijn dat er veelvuldig contact is met de therapeut of de arts, soms meerdere keren per dag.

Als de ondersteuners vragen hebben kunnen ze direct contact zoeken met de therapeut voor advies. Zijn de ergste klachten van het afkicken voorbij dan wordt de frequentie van de contacten afgebouwd en als de klachten zijn verdwenen dan kun je over naar de volgende fase.

Succesvol afkicken van cannabis

De meest zwaarwegende factoren voor een succesvolle detox hebben niet altijd iets met de verslaving zelf te maken, maar vooral ook met hoe je het traject ingaat.

De kans dat een behandeling van cannabis­verslaving succesvol verloopt is afhankelijk van veel factoren zoals de duur van de verslaving of de perspectieven in het leven. Uit de ervaring van The Home Clinic blijkt echter dat succes ook afhankelijk is van een actieve houding tijdens de behandeling. Hierbij is het vinden van een manier om door te gaan met de behandeling ondanks terugval of tegenslag cruciaal, zie 10 tips voor een succesvolle detox.

Medicijnen die gebruikt worden tijdens een cannabis­detox

Tijdens een detox van cannabis worden medicijnen voor­geschreven. Welke dit zijn is afhankelijk van de klachten die op de voorgrond staan.

In overleg met jou wordt bekeken of het wenselijk is om medicatie in te zetten en welke het meest geschikt zijn.

Bij slaapproblemen kan slaapmedicatie voor­geschreven worden zoals zolpidem of temazepam. Indien angstklachten sterk naar boven komen dan wordt er binnen The Home Clinic tijdelijk Lorazepam voorgeschreven. Op het moment dat hunkering naar cannabis heel sterk is kan er een zogenaamde FAAH remmer zoals N-acetylcysteïne worden voorgeschreven. In sommige gevallen geeft dit een vermindering van de klacht.

Wat kan de omgeving verwachten van een cannabis­detox?

Een cannabisverslaving en een detox heeft zonder uitzondering effect op het gezin of de directe omgeving.

Als iemand gaat afbouwen of stoppen met cannabis dan staat met name de prikkelbaarheid die kan oplopen naar woede-aanvallen op de voorgrond. Hierbij kan er verbale en soms zelfs fysieke agressie de kop opsteken. De eerst zo rustige persoon wordt onrustig en opvliegerig.

Daarnaast kan de emotionele instabiliteit, vaak merkbaar door de depressieve uitingen, veel indruk maken. De hunkering naar cannabis kan veel motorische en emotionele onrust veroorzaken. Hunkering is ook vaak de boosdoener als iemand manipulatief gedrag gaat ontwikkelen.

Belangrijkste effecten van cannabisontwenning op de omgeving

 • Psychische en mentale onrust
 • Depressieve uitingen
 • Verbaal en soms fysiek agressief gedrag
 • Obsessie met het opnieuw kunnen blowen of het verkrijgen van cannabis

Tijdens een behandeling bij The Home Clinic worden je partner en gezinsleden uitvoerig geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten bij de detox van een cannabisverslaving en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Nazorg bij een detox van cannabis

Na de detox zijn de meest intense ontwenningsverschijnselen voorbij. Er is dan echter nog geen stabiel evenwicht bereikt. Daarom begin je bij The Home Clinic na de detox aan de psychologische fase.

Bij een detox van cannabis wordt pas na 4 tot 6 maanden een stabiel evenwicht bereikt. Tot die tijd zijn de meeste mensen mentaal nog erg kwetsbaar. Hunkering kan plotseling in alle hevigheid terugkomen. Meestal is dit van kortere duur dan in de eerste weken. Verder is de mentale kracht nog niet op volle sterkte waardoor tegenslag minder goed wordt verdragen en is het slapen ook nog enkele weken verstoord.

In de psychologische fase van de behandeling leer je je coping-strategie te versterken waardoor je bijvoorbeeld beter met tegenslag kunt omgaan. De verslavingsarts volgt je nog enkele weken na de detox en geeft als het nodig is ondersteuning totdat er geen klachten meer zijn van de cannabisontwenning.

Vervolgbehandeling bij cannabisverslaving

Het kunnen vinden van een levensdoel en het creëren van nieuwe kansen zijn belangrijke thema's in het vervolgtraject van The Home Clinic.

Als je langdurig cannabis gebruikt raak je uiteindelijk gestagneerd in je carrière en je persoonlijke ontwikkeling. Op het moment dat je stopt met cannabis sta je dan met lege handen. Om terugval te voorkomen is het belangrijk dat het leven zonder cannabis de moeite waard is. Carrière en persoonlijke ontwikkeling moeten opnieuw in gang worden gezet.

Je gedrag, je opvattingen en hoe je de wereld beleeft is in elke levensfase anders. Dit is belangrijk omdat verantwoordelijkheden en taken per levensfase ook veranderen. Mensen die langdurig cannabis gebruiken blijven vaak steken in hun psychologische ontwikkeling. Hierdoor kan het gebeuren dat je niet voldoende mee ontwikkelt met de levensfase waarin je je bevindt. Het inhalen van de psychologische ontwikkeling is belangrijk om ervoor te zorgen dat je beschikt over voldoende psychologische vaardigheden om met de veranderde levensfase om te gaan.

Relaties zijn vaak verstoord door cannabisgebruik, zowel relaties binnen als buiten het gezin. Hierdoor bestaat de kans dat je alleen komt te staan en je eenzaam voelt. Binnen het traject van The Home Clinic wordt gewerkt aan het herstel van deze relaties zodat je weer aansluiting krijgt bij je gezin, partner, familie en vrienden.

blowen

Wil je stoppen met blowen?

The Home Clinic biedt een online detox voor cannabisverslaving.
Meld je vandaag nog aan.

0294 450 186