Bel The Home Clinic

Alcoholverslaving in je relatie of gezin

Als je je regelmatig zorgen maakt over het alcoholgebruik binnen je relatie of gezin dan is de eerste stap hulp zoeken en zekerheid krijgen over de ernst van de verslaving. The Home Clinic kan je deze ondersteuning bieden.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Herkennen van Alcoholverslaving

Als je je zorgen maakt over het alcoholgebruik binnen je relatie of gezin dan heb je daar waarschijnlijk goede redenen voor. Misschien heb je het gevoel dat hij of zij te veel of te vaak drinkt en zijn er spanningen rondom het alcoholgebruik. Het is dan goed om te weten hoe je een alcoholverslaving kunt herkennen.

Niet iedereen die regelmatig drinkt wordt een alcoholist, maar het risico op alcoholisme wordt wel groter als je meer drinkt. Er ontstaat dan een psychologische of lichamelijke afhankelijkheid van alcohol. Daarom wordt bij het vaststellen van een alcoholverslaving niet alleen gekeken naar de hoeveelheid die iemand drinkt maar ook of iemand last heeft van deze symptomen. Samenvattend kun je echter stellen dat er sprake is van een alcoholverslaving bij verlies van controle over het alcoholgebruik. Iemand drinkt dan bijvoorbeeld meer of vaker dan hij of zij zich had voorgenomen.

Meer informatie over het herkennen van alcoholisme en wanneer iemand een alcoholist is, vind je op onze pagina Wanneer ben je een alcoholist? Je partner of familielid kan zelf ook nog de Alcoholtest doen. Deze test geeft aan of er mogelijk sprake is van een licht, matig of ernstig alcoholprobleem.

Bel 0294 450 186
voor hulp of advies!

00:00 / 00:00
Hulp of advies

Verlies van controle bij alcoholverslaving

Een belangrijke aanwijzing voor alcoholverslaving is verlies van controle over het alcoholgebruik. Verlies van controle kun je herkennen aan 4 kenmerken.

4 Kenmerken van alcoholverslaving

 1. Er is steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken;
 2. Er is een steeds groter verlangen naar alcohol;
 3. Na het stoppen met drinken ontstaan er ontwenningsverschijnselen zoals trillen of zweten;
 4. Iemand blijft drinken ondanks waarschuwingen van buitenaf of spanningen in het gezin over het hoge drankgebruik.

Als je bovenstaande herkent bij je partner of gezinslid dan is er mogelijk sprake van een alcoholverslaving. Er is geen voldoende controle meer over het alcoholgebruik en je partner of gezinslid zal het steeds lastiger vinden om hierover in gesprek te gaan.

The Home Clinic begeleidt mensen die niet meer zelf kunnen stoppen met alcohol of drugs. De consulten verlopen via de online spreekkamer. Zo kunnen we iemand thuis leren omgaan met de valkuilen van verslaving en het gezin ondersteunen door hen te betrekken bij de behandeling.

0294 450 186

Effect van alcoholisme op relatie en gezin

Alcoholverslaving wordt ook wel een familieziekte genoemd omdat een alcoholverslaving zonder uitzondering het hele gezin beïnvloedt. Iemand die verslaafd is aan alcohol kan steeds vaker gedrag gaan vertonen dat schadelijk is voor het gezin. Het gedrag kan ook anders zijn tijdens of na het drinken. De drinker kan bijvoorbeeld onvoorspelbaar gedrag vertonen of sterk zwart-wit denken waardoor conflicten binnen het gezin hoog oplopen. Vooral voor kinderen kan dit veel spanning opleveren.

samen de strijd aangaan tegen alcohol

Veel gezinsleden schamen zich voor het alcoholprobleem binnen het gezin en willen dit verborgen houden voor familie en vrienden. Hiermee wordt het alcoholprobleem echter niet opgelost. Een gezin kan hierdoor nog meer geïsoleerd raken en op zich zelf komen te staan. Een behandeling van alcoholverslaving heeft daarom de meeste kans van slagen als het hele gezin goede ondersteuning krijgt. Onder begeleiding van The Home Clinic leren gezinsleden samen de strijd aan te gaan om de alcoholverslaving de deur uit te werken en te houden.

Het effect van alcoholisme op de omgeving

Invloed van alcohol op het gezin

Alcoholmisbruik heeft het potentieel om hele families en gezinnen overhoop te halen.

Onderzoek toont aan dat gezinnen waar alcoholisme een rol speelt een slechtere emotionele binding hebben, minder goed communiceren en minder zelfredzaam zijn. Koppels waarbij minstens één persoon met alcoholisme kampt, hebben meer negatieve interacties dan koppels zonder alcoholverslaving.

Een relatie is opgebouwd uit vertrouwen, maar veel mensen met een alcoholverslaving liegen of zoeken de oorzaak van problemen buiten de verslaving. Veel mensen met een alcoholverslaving ontkennen de hoeveelheid die wordt gedronken of de problemen die ontstaan door het drinken. Met name de afbreuk van het vertrouwen en het schijnbaar afwezig zijn van zelfreflectie schaadt de relaties en zet partners en gezinsleden tegenover elkaar.

Het gedrag van iemand met een verslaving is vaak niet navolgbaar voor andere gezinsleden. Dit kan sterke emotionele conflicten opleveren waardoor het gedrag van diegene met een verslaving nog onvoorspelbaarder kan worden.

Binnen The Home Clinic leren gezinsleden hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen deze negatieve spiraal en om te gaan met bovengenoemde problemen.

Relatieproblemen en alcohol

Drugsmisbruik, inclusief alcoholmisbruik, is één van de belangrijkste redenen waarom stellen een relatietherapeut zoeken.

Alcoholproblemen worden in verband gebracht met minder relatiegeluk en is een belangrijke oorzaak voor scheidingen. Leugens en conflicten kunnen onder invloed van alcohol buitenproportioneel oplopen: 26-43% van de geweldsincidenten in huis of op straat is alcoholgerelateerd (bron: Trimbos). Alcohol heeft ook een negatieve impact op het seksleven van beide partners.

Binnen The Home Clinic is er speciaal aandacht voor de partners van alcoholverslaafden. Zij krijgen de gelegenheid om in vertrouwelijke individuele sessies hun verhaal met een therapeut te delen. Hierbij staat voorop wat er moet gebeuren om het vertrouwen en geluk in de relatie weer terug te brengen.

Opvoedproblemen en alcohol

Opvoeden is een zware taak. Alcoholverslaving kan ouders emotioneel impulsief en onstabiel maken.

Opvoedingsvaardigheden bij ouders met een alcoholverslaving nemen af naarmate de alcoholverslaving vordert omdat de vaardigheden om problemen op te lossen worden aangetast. Ouders met een alcoholverslaving hebben meer de neiging om op inconsistente manieren kinderen op te voeden met daardoor gemengde en onduidelijke signalen. Daarnaast bestaat het probleem dat het hoge alcoholgebruik binnen het gezin als normaal wordt beschouwd waardoor het risico van alcoholgebruik op jonge leeftijd bij de kinderen toeneemt.

Kinderen van alcoholverslaafde ouders hebben vaak een relatief eenzaam en verborgen leven. Ouders doen meestal erg hun best om kinderen buiten het probleem van verslaving te houden, maar hierbij bestaat het gevaar dat er geen plek is waar zij hun verhaal kunnen vertellen. Binnen het programma van The Home Clinic wordt in overleg met ouders deze mogelijkheid geboden.

Ben je minderjarig en is één van je ouders verslaafd, kijk dan op Kopstoring of vraag een telefonisch adviesgesprek aan bij The Home Clinic, tel 0294450186. Als je dit wenst kan het anoniem.

Ontwikkeling van kinderen bij alcoholverslaafde ouders

Kinderen die opgroeien bij alcoholische ouders hebben meer school- en ontwikkelingsproblemen dan kinderen zonder alcoholische ouders.

Echtscheiding, ruzie met soms verbale agressie, sterk wisselend opvoedingspatroon, maar ook ouderlijke angst en depressie als gevolg van alcoholisme in het gezin kunnen het emotionele functioneren van een kind belemmeren en tot psychische stoornissen leiden.

Volwassen kinderen van alcoholisten kunnen later moeite hebben met het vormen van duurzame relaties.

Binnen The Home Clinic is er de mogelijkheid om kinderen die tegen de volwassen leeftijd aanlopen te betrekken bij de therapie. Het kunnen meewerken aan het herstel van hun ouders uit een verslaving kan van levensbelang zijn voor hun eigen gezonde ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.helpmijndierbareisverslaafd.nl of neem contact op met The Home Clinic, tel 0294450186.

Het effect van alcohol op de financiële situatie van een gezin

De meeste gezinnen ondervinden (dreigende) economische problemen door verlies van baan of dreigend faïllissement van een bedrijf, bekeuringen, verlies van rijbewijs etc.

Veel van de cliënten bij The Home Clinic zijn in de financiële problemen gekomen door een verstoorde werk-gezin balans. Niet zelden wordt alcohol gebruikt als doping om onrealistische werkprestaties neer te zetten.

Binnen ons programma is er veel aandacht voor het herstel van werk en vrije tijd, maar ook persoonlijke management zoals grenzen stellen, omgaan met perfectionisme en omgaan met werkdruk.

Alcohol en huiselijk geweld

Het gebruik van alcohol en zeker alcoholverslaving kan de relatie flink onder druk zetten.

Ook indirecte consequenties van het alcoholgebruik zoals financiële en opvoedingsproblemen dragen bij aan de stress. Al deze factoren kunnen een bijdrage leveren aan huiselijk geweld. Vormen van huiselijk geweld naar andere gezinsleden die veel voorkomen bij alcoholverslaving zijn:

 • Beledigende of commanderende opmerkingen
 • Fysiek geweld
 • Vernederende acties of uitspraken
 • Intimiderende opmerkingen of handelingen
 • Chantage of manipulatie

Het is niet geheel duidelijk of alcohol de oorzaak is van huiselijk geweld of een risicofactor. Alcoholverslaving kan de impulsbeheersing sterk beïnvloeden. Dit is een van de verklaringen dat bovenstaande vormen van geweld volledig kunnen verdwijnen als een persoon voor zijn alcoholverslaving wordt behandeld.

Een belangrijke valkuil is dat huiselijk geweld vaak sluipend begint en de grenzen steeds verder worden verlegd. Het slachtoffer blijft, vaak tegen beter weten in, geloven in het gezonde deel van de partner waar hij of zij aan het begin van de relatie mee is begonnen. De ervaring binnen The Home Clinic is dat het meeste huiselijk geweld stopt als ook de alcohol stopt.

Als de bovenstaande problemen spelen, twijfel dan niet en betrek professionele hulp van buiten. Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Ben je dader of slachtoffer van huiselijk geweld en wil je dat dit verandert, ga een gesprek aan met je huisarts of ga naar www.veiligthuis.nl. Je kunt ons ook bellen voor advies, tel 0294450186.

Belangrijke stappen als huiselijk geweld in je relatie of gezin speelt

 1. Twijfel niet
 2. Vraag direct professionele steun
 3. Neem iemand in vertrouwen
 4. Ga het gesprek aan
 5. Bescherm jezelf of het gezin door vroeg en resoluut in te grijpen
0294 450 186

Als gezin hulp zoeken bij alcoholgerelateerde problemen

Problemen veroorzaakt door alcoholisme en alcoholverslaving lossen niet vanzelf op. Als er binnen je gezin sprake is van een alcoholverslaving dan kun je hiervoor hulp zoeken. Het is dan belangrijk dat de behandeling zich niet alleen richt op het verslaafde gezinslid maar dat ook overige gezinsleden betrokken worden bij de behandeling om gezonde oplossingen te ontwikkelen en een goede samenwerking te bevorderen tussen de gezinsleden in de strijd tegen de alcoholverslaving. De overige gezinsleden zijn dan vaak een goede aanvulling op de professionele therapeut.

Als iemand behandeling van alcoholverslaving weigert

Soms weigert de persoon met alcoholverslaving behandeling te zoeken. Het is dan lastig om als familie of partner van een alcoholist iemand te motiveren tot behandeling, vooral als de persoon blijft volhouden dat er geen probleem speelt of geen duidelijke gevolgen van zijn verslaving ervaart.

Wat kun je doen als iemand behandeling weigert?

Probeer te achterhalen waarom iemand behandeling weigert. Iemand met een alcoholverslaving vindt het vaak lastig om de eerste stap te zetten. Verschillende tegenstrijdige gevoelens kunnen hiervoor de oorzaak zijn, waaronder het vooruitzicht om (nooit) meer te mogen drinken. Meestal spelen ook negatieve ideëen over verslaving en verslavingszorg een rol.

Als iemand een sterk negatief beeld heeft van het aanbod in de verslavingszorg dan is er meestal sprake van een verouderd beeld. Veel mensen zien bijvoorbeeld op tegen een bezoek aan een (poli-)kliniek waar ook andere verslaafden in de wachtkamer zitten. Voor veel mensen is dit een schrikbeeld en de reden om geen hulp te zoeken. Bij The Home Clinic kunnen mensen vanuit huis samen met hun gezinsleden een behandeling volgen. Het helpt soms al om mensen op deze mogelijkheid te wijzen.

Sommige mensen vinden het ook lastig om geassocieerd te worden met de diagnose verslaving. Voor deze mensen is dit nauw verwant aan een negatief beeld of stigma. Ook hierdoor kunnen mensen behandeling uit de weg gaan. Als iemand hierdoor behandeling weigert, geef hem dan het voordeel van de twijfel en label het probleem anders, zoals 'doseringsprobleem' of 'bijna verslaafd'. Meestal wordt de stap naar behandeling dan een stuk makkelijker.

Ga samen de strijd aan

Alcoholverslaving binnen je relatie of gezin? Zet de eerste stap naar hulp.

0294 450 186
Herstel begint bij de eerste stap

Wat kan The Home Clinic betekenen?

Naast detoxificatie en behandeling van diegene met een alcoholverslaving komen de relatie- en gezinsproblemen die veroorzaakt zijn door de alcoholverslaving volledig aan bod.

Belangrijke gezinsonderwerpen tijdens de behandeling

 • Volledige openheid over de verslaving: inzicht in de verslaving en de problemen die hiermee samenhangen is een belangrijk deel van de behandeling. Samen met de cliënt gaat de behandelaar op zoek naar manieren waarop de cliënt open durft te zijn over zijn of haar verslaving. Dit betreft onder meer openheid over de gebruikshoeveelheid, gevoelens van trek en hunkering en wanneer iemand een terugval heeft.
 • Volledige openheid over de problemen rondom verslaving: openheid betekent ook dat er vrij gecommuniceerd moet kunnen worden over de problemen die hebben bijgedragen aan de verslaving en de problemen die zijn veroorzaakt door de verslaving. Doel hierbij is niet om te confronteren maar om samen tot gerichte oplossingen te komen om daarmee een langdurig herstel te realiseren.
 • Verbetering van communicatie en conflicthantering: een goede manier van communiceren kan bijdragen aan meer openheid en meer begrip voor elkaar binnen het gezin. Indien nodig kan hier ook mee geoefend worden.
 • Partners en gezinsleden kunnen betrokken worden in gezamenlijke sessies met de cliënt: ze leren hoe ze de cliënt kunnen ondersteunen tijdens de detox maar ook hoe ze verder in de behandeling samen met de cliënt kunnen werken aan een sober bestaan, vrij van alcohol.
 • Individuele sessies: in de individuele sessies voor de partner en de gezinsleden kunnen zij hun eigen problemen rondom verslaving bespreken. Hier leren zij hoe zij hun eigen grenzen kunnen bewaken en die van de gezinsleden die afhankelijk van hen zijn.