The Home Clinic
Bel The Home Clinic

Leven met een verslaafde

Verslaving treft nooit alleen de persoon die gebruikt maar raakt ook het leven van de partner en de gezinsleden. Als je vermoedt dat je partner of gezinslid verslaafd is dan biedt The Home Clinic online hulp.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Leven met een drugs- of alcoholverslaafde

Verslaving treft nooit alleen de persoon die gebruikt maar raakt ook het leven van de partner en de gezinsleden. Dit is bijna altijd in emotioneel maar ook vaak in andere opzichten. Er kunnen problemen ontstaan binnen de relatie, opvoedproblemen of financiële problemen en conflicten kunnen soms hoog oplopen. Gezinsleden van een verslaafd iemand hebben een grotere kans om angstig of depressief te worden of slachtoffer van verbaal en fysiek huiselijk geweld. Snel en resoluut ingrijpen kan veel leed voorkomen.

Ik zoek hulp

Hoe herken je verslaving?

Elke verslaving is anders, afhankelijk van het middel en het individu die het gebruikt. Bij elke vorm van verslaving is er echter sprake van obsessief of dwangmatig gebruik van het middel. Dit zorgt ervoor dat een persoon zich uiteindelijk anders zal gedragen met een negatief effect op de persoon zelf en zijn of haar omgeving.

Meestal zijn de symptomen van verslaving op te delen in fysieke, psychologische en maatschappelijke symptomen. Een verslaafd iemand kan bijvoorbeeld thuis en op het werk activiteiten verwaarlozen en meer risicovol gedrag vertonen zoals auto rijden onder invloed van drank of drugs. Er kunnen problemen ontstaan in persoonlijke relaties en ook het uiterlijk kan veranderen van iemand die verslaafd is.

Herken de symptomen Fysiek Psycho logisch Maatschap pelijk

Herken je de symptomen van verslaving binnen je relatie of gezin?

De naasten van een verslaafd iemand zijn bijna altijd de eersten die hulp zoeken, doorgaans niet zonder reden. Aarzel daarom niet en neem vandaag nog contact op met The Home Clinic.

Herkennen van alcohol- of drugsverslaving

Alcohol­verslaving

Veel alcoholgebruik en alcoholverslaving kan een relatie flink onder druk zetten en is een belangrijke oorzaak waarom stellen een relatietherapeut zoeken.

Lees meer

Cocaïne­verslaving

Iemand die aan cocaïne is verslaafd kan emotioneel een sterke verandering laten zien. Het gezin lijkt langzaam maar zeker met een ander persoon samen te leven.

Lees meer

Cannabis­verslaving

Iemand die verslaafd is aan blowen, vertoont vaak gedrag dat inhibitie wordt genoemd. Bij geïnhibeerd gedrag is iemand niet meer in staat initiatief te nemen of plannen door te zetten.

Lees meer

Medicijn­verslaving

Doorgaans is het gebruik van slaapmiddelen zoals benzodiazepinen, wanneer voorgeschreven door een arts, veilig en effectief, maar langdurig gebruik kan leiden tot verslaving en andere problemen.

Lees meer

Betrekken van gezinsleden bij behandeling

Stoppen met een verslaving is niet eenvoudig. Je verslaafde partner of kind dient de verslaving te onderkennen èn bereid te zijn tot afkicken. Steun van het thuisfront is dan extra hard nodig. Wat kun je doen om een verslaafd gezinslid blijvend te motiveren tot het stoppen met alcohol of drugs en hoe voorkom je dat de verslaving ten koste gaat van jezelf of je gezin? Hoe creëer je bij jezelf draagvlak om je partner of kind te kunnen ondersteunen?

Veel partners of ouders van verslaafden zien een opname in een kliniek vaak als een bevrijding. Even is het verslaafde gezinslid van huis en komt er weer rust en structuur binnen het gezin. Na ontslag uit de verslavingskliniek vallen echter veel mensen terug in hun oude gebruik. Het gezin is hier slecht op voorbereid en heeft geen tools geleerd om de verslaving aan banden te leggen. De enige oplossing is daarom om gezinsleden direct bij de behandeling te betrekken.

The Home Clinic biedt een online thuisbehandeling waarbij zowel de cliënt als het gezin centraal staan. De cliënt wordt via beeldbellen intensief begeleid bij het stoppen met de verslaving en leden van het gezin leren hoe zij het gezinslid met een verslaving kunnen ondersteunen. Als partner of gezinslid krijg je zo meer inzicht in de mechanismen van verslaving en krijg je de gelegenheid om eigen problemen rond de verslaving te bespreken.

Voor de begeleiding en ondersteuning maakt The Home Clinic gebruik van CRAFT. CRAFT staat voor Community Reïnforcement Approach and Family Training, een uit de VS afkomstige wetenschappelijk effectieve methode om gezinsleden van verslaafden te ondersteunen.

© 2004 The Home Clinic | versie oktober 2022