The Home Clinic
Bel The Home Clinic

Leven met een verslaafde partner

Verslaving treft nooit alleen de persoon die gebruikt maar raakt ook het leven van de partner en de gezinsleden. Als je vermoedt dat je partner of naaste verslaafd is dan biedt The Home Clinic online hulp.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Leven met een verslaafde partner of naaste

Leven met een alcohol- of drugsverslaafde partner of andere dierbare naaste is moeilijk. Je wil die ander helpen, maar tegelijk raakt de verslaving jouw leven en dat van anderen binnen jouw gezin. Er kunnen problemen ontstaan binnen de relatie en conflicten kunnen soms hoog oplopen. Snel en resoluut ingrijpen kan veel leed voorkomen.

Als je twijfels hebt over het gebruik van je partner of naaste of als je wilt weten hoe je je partner kunt helpen dan zijn er 4 belangrijke stappen die je kunt volgen:

  1. Herken een verslaving: Als je twijfelt over het gebruik van je partner of naaste dan zijn er verschillende aandachtspunten waaraan je verslaving kunt herkennen.
  2. Erken de verslaving: Erkennen van de verslaving betekent niet alleen dat je partner of naaste de verslaving erkent, maar dat je ook voor jezelf erkent dat je partner verslaafd is en mogelijk professionele hulp nodig heeft.
  3. Ga het gesprek aan: Kies het juiste moment en ga het gesprek aan met je partner of naaste.
  4. Zoek hulp: Ook als je partner of naaste niet direct in behandeling wil kan het goed zijn om professionele hulp in te schakelen.
Ik zoek hulp

Herken een verslaving

Elke verslaving is anders, afhankelijk van het middel en het individu die het gebruikt. Bij elke vorm van verslaving is er echter sprake van obsessief of dwangmatig gebruik van het middel. Dit zorgt ervoor dat een persoon zich uiteindelijk anders zal gedragen met een negatief effect op de persoon zelf en zijn of haar omgeving. Bij verslaafde kinderen kunnen ook andere opvoedingsproblemen ontstaan of problemen met school of werk. Niet zelden ontstaan er ook problemen met het sociaal netwerk en financiële problemen. Gezinsleden van een verslaafd iemand hebben een grotere kans om angstig of depressief te worden of slachtoffer van verbaal en fysiek huiselijk geweld.

Meestal zijn de symptomen van verslaving op te delen in fysieke, psychologische en maatschappelijke symptomen. Een verslaafd iemand kan bijvoorbeeld thuis en op het werk activiteiten verwaarlozen en meer risicovol gedrag vertonen zoals auto rijden onder invloed van drank of drugs. Er kunnen problemen ontstaan in persoonlijke relaties en ook het uiterlijk kan veranderen van iemand die verslaafd is.

Herken de symptomen Fysiek Psycho logisch Maatschap pelijk

Herken je de symptomen van verslaving binnen je relatie of gezin?

De naasten van een verslaafd iemand zijn bijna altijd de eersten die hulp zoeken, doorgaans niet zonder reden. Aarzel daarom niet en neem vandaag nog contact op met The Home Clinic.

Herkennen van alcohol- of drugsverslaving

Alcohol­verslaving

Veel alcoholgebruik en alcoholverslaving kan een relatie flink onder druk zetten en is een belangrijke oorzaak waarom stellen een relatietherapeut zoeken.

Lees meer

Cocaïne­verslaving

Iemand die aan cocaïne is verslaafd kan emotioneel een sterke verandering laten zien. Het gezin lijkt langzaam maar zeker met een ander persoon samen te leven.

Lees meer

Cannabis­verslaving

Iemand die verslaafd is aan blowen, vertoont vaak gedrag dat inhibitie wordt genoemd. Bij geïnhibeerd gedrag is iemand niet meer in staat initiatief te nemen of plannen door te zetten.

Lees meer

Medicijn­verslaving

Doorgaans is het gebruik van slaapmiddelen zoals benzodiazepinen, wanneer voorgeschreven door een arts, veilig en effectief, maar langdurig gebruik kan leiden tot verslaving en andere problemen.

Lees meer

Erken de verslaving

Erkennen van de verslaving betekent niet alleen dat je partner of naaste de verslaving erkent, maar dat je ook voor jezelf erkent dat je partner verslaafd is en mogelijk professionele hulp nodig heeft. Het is moeilijk voor een verslaafd persoon om te erkennen dat hij of zij verslaafd is en hulp te zoeken. Als een naaste van een verslaafd iemand kun je een belangrijke rol hierin spelen. Bij The Home Clinic zijn het meestal dan ook de partner of de naasten van een verslaafde die als eerste contact zoeken.

Als je voor jezelf kunt erkennen dat je partner verslaafd is, dan ben je dus een aantal stappen verder. Je twijfelt hierdoor minder en kunt beter voor jezelf opkomen. Kijk kritisch wat de verslaving met jou doet. Heeft de verslaving invloed op je relatie, is er minder contact met vrienden of familie, is er meer spanning in huis door de verslaving, etc. Als je kunt vaststellen waar de verslaving jou raakt dan kun je langzamerhand ook je grenzen vaststellen. Wat is voor jou eigenlijk al heel lang niet meer oké?

Invloed verslaving op levensgebieden

Ga in gesprek

Het is belangrijk dat je bij je partner of naaste aangeeft dat je problemen ervaart rondom het gebruik en dat je vindt dat hij of zij hulp nodig heeft. Als je niet weet hoe je dit gesprek moet aangaan dan kun je ook iemand anders in vertrouwen nemen. Het helpt om er met iemand over te praten. Heb je niemand in je omgeving dan kun je naar je huisarts gaan of The Home Clinic bellen voor advies. Het is uiteindelijk wel belangrijk dat je het gesprek aangaat met je partner of naaste omdat er anders niets zal veranderen.

Voordat je het gesprek aangaat is het belangrijk om het juiste moment te kiezen. Als er problemen rondom verslaving gespeeld hebben dan kan dit op een rustig moment een goede aanleiding zijn voor een gesprek.

Zoek hulp

Als je partner of naaste bereid is om in behandeling te gaan dan biedt The Home Clinic een laagdrempelige online behandeling. In deze behandeling staat zowel de cliënt als het gezin centraal. De cliënt wordt via beeldbellen intensief begeleid bij het stoppen met de verslaving en leden van het gezin leren hoe zij het gezinslid met een verslaving kunnen ondersteunen. Als partner of gezinslid krijg je zo meer inzicht in de mechanismen van verslaving en krijg je de gelegenheid om eigen problemen rond de verslaving te bespreken.

Stoppen met een verslaving is niet eenvoudig. Je verslaafde partner of naaste dient de verslaving te onderkennen èn bereid te zijn tot afkicken. Steun van het thuisfront is dan extra hard nodig. Wat kun je doen om je partner of naaste blijvend te motiveren tot het stoppen met alcohol of drugs en hoe voorkom je dat de verslaving ten koste gaat van jezelf of je gezin? Hoe creëer je bij jezelf draagvlak om je partner of naaste te kunnen ondersteunen? The Home Clinic ondersteunt je bij al deze vragen.

Voor de begeleiding en ondersteuning maakt The Home Clinic gebruik van CRAFT. CRAFT staat voor Community Reïnforcement Approach and Family Training, een uit de VS afkomstige wetenschappelijk effectieve methode om gezinsleden van verslaafden te ondersteunen.

Als je zelf vragen hebt over het herkennen van verslaving of wilt weten hoe je een partner of naaste kunt motiveren tot behandeling dan kun je The Home Clinic bellen voor advies.

online behandeling

Online behandeling van Verslaving

The Home Clinic ondersteunt je bij al je vragen.

0294 450 186

© 2004 The Home Clinic | versie maart 2024