Bel The Home Clinic

Behandeling van Cocaïneverslaving

Een behandeling van cocaïneverslaving bij The Home Clinic is veel meer dan alleen stoppen met cocaïne. Wij bieden programma's die naast het cocaïnegebruik ook kijken naar levenskeuzes, identiteit en perceptie op het leven. Dit maakt de kans op langdurig stoppen het grootst.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Hulp zoeken voor cocaïneverslaving

Herstel van een cocaïneverslaving is moeilijk zonder professionele hulp. Met name de hunkering naar cocaïne is voortdurend aanwezig en is hevig. Verder wordt de behandeling van een cocaïneverslaving vaak gecompliceerd door andere factoren. Veel mensen die cocaïne gebruiken, gebruiken meerdere drugs of misbruiken voorgeschreven medicijnen. Verder onderschatten veel cocaïneverslaafden hun alcoholgebruik. Ze hebben vaak bijkomende psychische stoornissen, zoals ADHD, trauma, een bipolaire stoornis of depressie, die ook tijdens de behandeling moeten worden aangepakt.

The Home Clinic biedt programma's die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van elke cliënt. De gelijktijdige behandeling van overige verslavingen en bijkomende psychische problemen kan de kans om te stoppen met cocaïne en het handhaven van soberheid aanzienlijk verbeteren.

Veel voorkomende psychische stoornissen bij cokeverslaving

 • ADHD
 • Trauma met PTSS
 • Bipolaire stoornis
 • Depressie
 • Burn out
 • Werkverslaving

Een cocaïnebehandeling binnen The Home Clinic is veel meer dan alleen stoppen met cocaïne. Wij bieden programma's die naast het cocaïnegebruik ook kijken naar levenskeuzes, identiteit en perceptie op het leven. Hier zijn mensen vaak in vast gelopen waardoor ze ontsnappen in drugsgebruik. Een gelijktijdige behandeling van alle levensterreinen is de manier van aanpak binnen The Home Clinic. Dit maakt de kans op langdurig stoppen het grootst.

Veel genoemde redenen om hulp te zoeken bij cocaïneverslaving

 • Hoge kosten van de verslaving
 • (Dreigend) verlies van partner of relatieproblemen
 • Bezorgheid over lichamelijke klachten
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • ADHD symptomen

Behandeling voor cocaïneverslaving

De behandeling voor cocaïneverslaving bestaat uit een aantal fasen en start met de intake. Afhankelijk van de ernst van verslaving duurt deze behandeling doorgaans 3 tot 6 maanden. Als er naast de cocaïneverslaving ook nog andere problemen een rol spelen kan de behandeling ook langer duren.

De intake kan doorgaans binnen 1 tot 2 weken plaatsvinden en zo nodig nog sneller.

Heb je aanvullende vragen of zoek je hulp?

0294 450 186
Intake Voorfase Detox Psycho- logisch traject Nazorg

De intake bij een cocaïneverslaving

De intake is bedoeld om informatie te verzamelen over hoe vaak en hoeveel cocaïne wordt gebruikt. Daarnaast willen we ook weten of er psychologische en lichamelijk problemen spelen. In deze fase maakt je voor het eerst contact met de therapeuten.

Tijdens de intake komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hoewel het voor het lichaam niet uitmaakt of cocaïne wordt gebased, gesnoven of gerookt, is deze informatie wel van belang voor de behandeling van een cocaïneverslaving. Zo kan iemand die cocaïne rookt niet thuis ontgiften maar iemand die cocaïne snuift vaak wel.

Ongeveer 50% van de cocaïne-verslaafden die zich bij The Home Clinic aanmelden heeft ook een alcoholverslaving. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust omdat de effecten van cocaïne die van alcohol overstemmen. Mensen die cocaïne gebruiken kunnen ongekende hoeveelheden alcohol drinken en hierdoor verslaafd raken. In de intake wordt daarom altijd gevraagd naar het alcohol- en drugsgebruik.

Veel mensen met een cocaïneverslaving hebben ook psychologische problemen waaronder ADHD, sociale angst, overbelasting in het werk, depressie en trauma's. Deze worden altijd tijdens een intake in kaart gebracht omdat deze de oorzaak van de verslaving kunnen zijn.

Indien iemand met een cocaïneprobleem kampt is medisch onderzoek nodig om de lichamelijke effecten in kaart te brengen.

Voorbereiding afkicken van cocaïne

Voordat je bij The Home Clinic start met het afkicken van cocaïne word je uitvoerig geïnformeerd over wat je kan verwachten tijdens de detox, hoe lang deze zal duren en wat de verwachte ontwennings­verschijnselen zijn. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van het steunsysteem zoals je gezin, partner of ouders.

Cocaïne heeft veel effect op je omgeving. Veel mensen die coke gebruiken leiden een dubbelleven. Direct betrokkenen kunnen nog in shock zijn van de recente ontdekking dat je cocaïne gebruikt. Voordat een detox kan starten moet het steunsysteem over de eerste schrik heen zijn en mentaal in staat om ondersteuning te kunnen bieden. De juiste begeleiding kan dit proces versnellen.

Voorbereiding op de detox

Ontgiften van cocaïne kan alleen goed gebeuren als er een duidelijk plan wordt opgesteld. Dit plan wordt samen met de cliënt opgesteld door een verslavingsarts. In het detoxplan komen in ieder geval de volgende afspraken te staan:

 • Vooraf moet duidelijk zijn wie een detox kan helpen ondersteunen en wat men van elkaar kan verwachten.
 • Er wordt een startpunt afgesproken waarop de cliënt stopt met cocaïne en de detox start waarbij er voldoende tijd is voor de cliënt en de ondersteuners om deze periode goed voor te bereiden.
 • Medicatie die nodig is moet in huis zijn
 • Het moet duidelijk zijn op welke manier en in welke frequentie de ondersteuning van The Home Clinic wordt aangeboden en wat er van cliënt wordt verwacht.

Detoxplan

De planning rondom de detox wordt vastgelegd in een detoxplan. Met dit detoxplan is voor iedereen duidelijk wanneer de detox start en wie er bij de detox betrokken zijn.

Detox van cocaïne

Het stoppen van cocaïne na een lange gebruiksperiode kan moeilijk en ongemakkelijk zijn. Een detox bij The Home Clinic betekent dat iemand thuis stopt met cocaïne met online medische en psychologische ondersteuning. Hierbij is de hulp nodig van partner, vrienden, ouders of anderen. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat cliënten thuis veilig kunnen stoppen en hulp krijgen bij ongemakkelijke symptomen. Hierdoor zijn voor de meeste mensen de ontwenningsverschijnselen mild en gaan snel voorbij.

Tijdens de detox van cocaïne

Soms kan iemand werken tijdens de detox, maar vaak is het noodzakelijk een aantal dagen thuis te blijven of thuis te werken.

Tijdens de detox moeten metingen worden verricht die voortdurend aan The Home Clinic worden doorgegeven. Al het begin is moeilijk dus tijdens deze fase kan het soms nodig zijn dat er veelvuldig contact is met de therapeut of de arts, soms meerdere keren per dag.

Als de ondersteuners vragen hebben kunnen ze direct contact zoeken met de therapeut voor advies. Zijn de ergste klachten van het afkicken voorbij dan wordt de frequentie van de contacten afgebouwd en als de klachten zijn verdwenen dan kan de cliënt over naar de volgende fase.

Ontwenningsverschijnselen

Tijdens de detox van cocaïneverslaving kan iemand last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Deze ontwenningsverschijnselen kunnen enige tijd aanhouden.

Meest voorkomende ontwenningsverschijnselen

 • Vermoeidheid
 • Angst
 • Rusteloosheid
 • Prikkelbaarheid, woede-aanvallen
 • Depressie
 • Slapeloosheid

Medicijnen die gebruikt worden tijdens een cocaïnedetox

Medicatie kan helpen om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan, waardoor je meer energie hebt om goed door de detox te komen en weerstand te bieden tegen de hunkering.

Meest voorkomende medicatie tijdens cocaïnedetox

 • Slaapmedicatie zoals Zopiclon of Temazepam
 • Oxazepam of Lorazepam om woede-aanvallen en onrust tegen te gaan
 • Seroquel of promethazine tegen nachtmerries
 • Mirtazapine of een citalopram voor depressie

Voorbereiding van je omgeving op de detox

Door de mensen om je heen goed voor te bereiden op de detox weten zij wat er van hen verwacht wordt en hoe zij jou het beste kunnen ondersteunen.

De directe mensen uit de omgeving hebben vaak veel negatieve ervaringen voordat een cliënt in behandeling komt. In de meeste gevallen zijn de effecten van een cocaïneverslaving op een gezin of partner ingrijpender dan de detox van cocaïne. Desondanks is het belangrijk dat de omgeving goed voorbereid wordt op de detox en weet wat zij kan verwachten.

Als iemand gaat stoppen met cocaïne dan kan de omgeving zowel fysieke als mentale symptomen waarnemen.

De meeste mensen zullen deze symptomen in enkele dagen grotendeels kwijtraken. Wat overblijft is depressiviteit en hunkering naar cocaïne. Voor deze symptomen is met name de mentale steun en support nodig van de gezinsleden of de partner. Hoe de omgeving het beste kan ondersteunen wordt uitgelegd tijdens de behandeling.

Fysieke waarneembare symptomen voor gezinsleden bij cocaïne-detox

 • Zweten
 • Onrust, ijsberen
 • Schokken en spiertrekkingen
 • Pijn op de borst: zeldzaam
 • Psychose met vreemde denkbeelden, achterdocht, dingen zien die er niet zijn: zeldzaam
 • Bloederige diarree: zeldzaam
 • Symptomen van een CVA of TIA: zeldzaam

Mentaal waarneembare symptomen voor gezinsleden bij cocaïne-detox

 • Depressief
 • Opvliegerig en woede-aanvallen
 • Verstoord slaapritme, in de nacht actief
 • Obsessieve gedachten en gesprekken over cocaïne
 • Neiging tot compensatie met alcohol of andere drugsgebruik
 • Afwijkend eetpatroon

Psychologische behandeling bij cokeverslaving

De meeste cocaïnegebruikers die zich wegens een cokeverslaving bij The Home Clinic aanmelden hebben een leeftijd van 25 tot 45 jaar en zijn meestal in te delen in 3 groepen met verschillende oorzaken en functies van de verslaving. De programma's van The Home Clinic sluiten aan bij de verschillende functies van de verslaving en levensfases van de cliënt.

Functie van verslaving

 1. Dwangmatig gebruik: Bij aanvang recreatief gebruik heeft uiteindelijk geresulteerd in continu gebruik en verslaving. Er is geen sprake van onderliggende problematiek. Vaak jonge mensen. Behandeling is gericht op het aanleren van psychologische trucs en vaardigheden om met name de controle terug te winnen over de verslaving en het opnieuw in gang brengen van hun levensontwikkeling.
 2. Zelfmedicatie: Cocaïne wordt vooral als zelfmedicatie gebruikt, bijvoorbeeld tegen sociale fobie of ADHD klachten. Meestal jonge mensen. Naast behandeling gericht op het verkrijgen van controle is er ook een traject nodig om de onderliggende problematiek te behandelen waarmee zelfmedicatie met cocaïne in de toekomst voorkomen wordt.
 3. Ontsnapping: Cocaïne wordt gebruikt om aan de hoge druk en verwachtingspatronen te ontsnappen op het gebied van carrière en de rol in het gezin. Betreft meestal wat oudere mensen. Deze vaak hoog functionerende cocaïnegebruikers vragen een geheel andere aanpak waarbij ook levensfaseproblematiek, seksuele problemen, perfectionisme, onrealistische levensverwachtingen, ongewenste rolverdeling en levensdoelproblemen een rol kunnen spelen. Naast het terugwinnen van de controle is het in deze groep belangrijk bij de betreffende thema's aan te sluiten.