Direct Hulp

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Cannabisverslaving

Cannabismisbruik zorgt ervoor dat mensen hun coördinatie en concentratie verliezen en moeite hebben met denken. Bij herhaald gebruik van cannabis kan dit uiteindelijk leiden tot cannabisverslaving.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Snelle feiten Cannabisgebruik

Ca 1 op de 5 Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft ooit wel eens cannabis gebruikt. Dit komt overeen met bijna 1 mln Nederlanders.
7% heeft in het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt.

Cannabisgebruik in het afgelopen jaar is onder mannen ca 2 zo groot als onder vrouwen. 10% van de mannen heeft in het afgelopen jaar cannabis gebruikt tegen 5% van de vrouwen.

Het gebruik van cannabis komt het meest voor onder jong-volwassenen. Bijna de helft van alle twintigers heeft ervaring met cannabis tegen 30% van alle dertigers. Dit percentage neemt verder af bij oudere leeftijdsgroepen.

Cannabisgebruik komt meer voor onder hoogopgeleiden. 32% van alle hoogopgeleiden heeft wel eens cannabis gebruikt tegen 11% onder laagopgeleiden en 21% onder middelbaar opgeleiden.

Bron: Trimbos

Cannabis is als drug moeilijk in te delen maar wordt gerekend tot de psychodysleptica. Middelen die tot de psychodysleptica behoren hebben een complexe werking op de hersenen met onder meer een vervorming in waarneming.

Mensen ervaren deze drug als rustgevend en geestverruimend.

Tetrahydrocannabinol, cannabidiol en vele andere stoffen.

Marihuana, Skunk, Nederwiet, Haze, Orange Bud, White Widow, wiet, hasj.

In Nederland is het in bezit hebben van of het handelen in cannabis verboden volgens de Opiumwet. Dit betekent dat het bezit van cannabis wettelijk gezien strafbaar is.

Als er een vermoeden bestaat van cannabisgebruik in het verkeer kan de politie een speekseltest laten uitvoeren. Is de uitslag positief dan kan de politie bloed afnemen om aan te tonen wat het gehalte van de stof in het bloed is. Als er onder invloed is gereden dan kan er een boete of straf opgelegd worden en kan er een rijgeschiktheidskeuring volgen bij het CBR.

Gerookt, gegeten

Hoog

 • Angst
 • Hartkloppingen
 • Ademhalingsproblemen
 • Geheugenverlies
 • Duizeligheid
 • Longinfectie
 • Depressie
 • Psychose
 • Verhoogde hartslag
 • Schade voor longen
 • Psychische problemen waaronder depressie en angst
 • Verhoogd risico op ernstige psychiatrische stoornissen waaronder schizofrenie, bipolaire stoornis en posttraumatische stress stoornis
 • Vermindering van geheugen
 • Verslaving
 • Vermindering vruchtbaarheid

Wat is Cannabisverslaving?

Cannabis is een veel gebruikte drug in Nederland. Veel mensen denken ten onrechte dat cannabis onschadelijk is. Weinigen associëren cannabis met verslaving of andere ernstige gevolgen voor de gezondheid. Niet is echter minder waar. Men schat dat ongeveer 70.000 mensen verslaafd of afhankelijk zijn van cannabis.

Net als veel mensen die zo nu en dan alcohol drinken, raken de meeste mensen die incidenteel cannabis gebruiken niet verslaafd. Een deel raakt echter wel verslaafd aan cannabis. Cannabismisbruik zorgt ervoor dat mensen hun coördinatie en concentratie verliezen en moeite hebben met denken. Herhaald gebruik kan leiden tot afhankelijkheid waardoor je verslaafd raakt aan cannabis. Hoewel de drugs niet dodelijk is, kan het ernstige psychologische en gedragsmatige problemen veroorzaken. Vooral bij jonge mensen kan dit hun leven ernstig verstoren. Goede professionele begeleiding kan dan nodig zijn om dit patroon te doorbreken. The Home Clinic biedt hiervoor een online programma dat specifiek gericht is op het stoppen met cannabis.

0294 450 186

Afhankelijkheid of verslaving van cannabis

De meeste mensen die regelmatig cannabis gebruiken ontwikkelen een vorm van afhankelijkheid. Afhankelijkheid is een fysieke aanpassing die optreedt wanneer een persoon herhaaldelijk een drugs gebruikt. De hersenen beginnen te vertrouwen op de drugs om te kunnen functioneren. Sommige mensen kunnen afhankelijk zijn van cannabis maar niet verslaafd zijn. Afhankelijkheidssymptomen zijn niet meer dan de lichamelijk reactie op het stoppen van het middel. Verslaving is het obsessieve gebruik waarbij de cannabis prioriteit krijgt boven andere belangrijke zaken. Verslaving met cannabis treedt op wanneer iemand problemen heeft door het gebruik van de drugs en niet kan stoppen.

Verslaving en Afhankelijkheid
Lees meer over

Tolerantie voor cannabis

Tolerantie voor cannabis neemt toe naarmate een persoon meer afhankelijk wordt. De persoon heeft meer wiet of een krachtiger hasj nodig om dezelfde roes te bereiken. Tolerantie is een teken van toenemende afhankelijkheid en één van de criteria voor drugsverslaving.

Craving en hunkering bij cannabis

Mensen die afhankelijk zijn van cannabis ervaren onbedwingbare trek wanneer de stof hun lichaam verlaat. De onbedwingbare trek is een voorbeeld van hoe cannabis verslavend kan zijn. Craving kunnen lichamelijke en psychische symptomen veroorzaken, zoals een strak gevoel in de maag of dwangmatige gedachten over het moeten hebben van cannabis. Het kan ook heviger verlopen in zweten, trillen, misselijkheid, woedeaanvallen, onredelijk en manipulerend gedrag.

Onttrekking of afkickverschijnselen van cannabis

Onttrekking van cannabis is een veel voorkomend obstakel voor mensen die verslaafd zijn aan het middel. De symptomen zijn niet gevaarlijk, maar ze kunnen het moeilijk maken om te stoppen met het gebruik van cannabis.

Ontwennings-verschijnselen van cannabis

 • Vermoeidheid
 • Prikkelbaarheid, woedeaanvallen
 • Slaapproblemen, nachtmerries
 • Angst, depressie
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Zweet aanvallen
 • Veranderd eetpatroon
 • Hallucinaties en/of wanen

Wat is cannabis?

Cannabis is een drugs gemaakt van delen van de cannabisplant en staat ook bekend als hasj, wiet of skunk. Cannabis bevat chemische stoffen die het lichaam op verschillende manieren beïnvloeden. THC is de chemische stof in cannabis die mensen high of stoned maakt. Daarnaast bevinden zich nog andere stoffen in cannabis waaronder cannabidiol afgekort CBD.

Cannabis met een laag THC- en hoog CBD-gehalte heeft een andere werking dan cannabis met een hoog THC- en laag CBD-gehalte. Mensen met psychische problemen kunnen beter stoppen met cannabis of overstappen op een soort met een laag THC-gehalte.

Vanwege de zeer opvallende kenmerkende lucht van cannabis wordt het gebruik van cannabis bijna altijd door anderen opgemerkt.

Verschillende vormen van gebruik

Cannabis kan in meerdere vormen worden geconsumeerd. Traditioneel wordt cannabis gerookt in een joint, een handgedraaide sigaret. Andere vormen worden ook gebruikt zoals roken uit een waterpijp of vaporiseren. Cannabis wordt ook gegeten in snoepjes, bonbons, gebak en cake. De laatste staat bekend als spacecake. Er bestaan zelfs lolly's.

De cannabis zelf wordt in verschillende vormen aangeboden.

Meest voorkomende aanbod van cannabis

Wiet

Wiet is een andere benaming voor de gedroogde bloem van de cannabisplant en is een verbastering van het engelse woord weed (vert. onkruid).

Wiet wordt meestal gerookt. In Nederland wordt ook een cannabisplant gekweekt onder de naam Nederwiet.

Hasj

Hasj of hasjiesh is een andere benaming van de hars gewonnen uit de cannabis plant. Deze hars wordt geperst in blokjes.

Cannabisolie

Cannabisolie bestaat uit de extracten van cannabis die kunnen worden gegeten, gerookt, verdampt of vermengd met alcohol.

Naast bovengenoemde vormen van cannabis zijn er kant en klare voedingsmiddelen en verzorgingsmiddelen waarin cannabis is verwerkt waaronder balsems, lotions en pleisters die op de huid kunnen worden geplakt.

Elke vorm van cannabis beïnvloedt het lichaam op vergelijkbare manieren, maar de duur en sterkte van de effecten verschillen, afhankelijk van hoe de drugs wordt gebruikt.

Effecten van cannabis

Cannabis is een type drugs dat de effecten kan nabootsen die lijken op rustgevende middelen zoals benzodiazepine, stimulerende middelen zoals cafeïne en speed en hallucinogenen of juist antipsychotica. Door deze effecten heeft het een hoog potentieel voor misbruik en verslaving. Het gebruik van cannabis om medisch redenen is complex en tot nu toe omstreden.

Cannabis beïnvloedt delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor plezier, geheugen, initiatief, concentratie, coördinatie en perceptie van tijd. Het heeft de neiging het pleziersysteem te overstemmen en te stimuleren waardoor een persoon zich stoned of high voelt. Geheugenverlies is een veel voorkomend probleem bij cannabisgebruik.

Symptomen van het gebruik van cannabis

 • Problemen met denken en concentratie-stoornissen
 • Coördinatieverlies
 • Veranderd gevoel voor tijd
 • Stemmingswisselingen
 • Verlies van initiatief
 • Geheugenverlies

Overdosering

In hoge doses kan cannabis hallucinaties, waanvoorstellingen en psychose veroorzaken. Feitelijk is dit een overdosering van THC. Deze symptomen veroorzaken elk jaar honderden bezoeken aan een arts of spoedeisende hulpafdeling. Cannabis veroorzaakt geen dodelijke overdoseringen.

Mentale gezondheid

Mensen met psychische problemen of stemmingsstoornissen kunnen vatbaarder zijn voor de effecten van cannabis. Het middel kan tijdelijk depressie of angst verlichten, maar wanneer de effecten uitwerken kunnen de symptomen van deze aandoeningen verergeren.

Hersenontwikkeling en cannabis gebruik

Cannabis wordt een gateway-drug genoemd vanwege de effecten op de zich ontwikkelende hersenen. Het middel heeft significantere effecten op het brein van de adolescent dan op het volwassen brein. Regelmatig cannabisgebruik tijdens de tienerjaren kan het brein kwetsbaarder maken voor verslaving en experimenteren met andere drugs op latere leeftijd.

Cannabis en geestelijke gezondheid

Hoe cannabis de hersenen beïnvloedt

Cannabis is een psychoactieve stof, wat inhoudt dat het de manier verandert waarop een persoon denkt en voelt. THC, het belangrijkste psychoactieve ingrediënt in cannabis, genereert veel van de geestverruimende effecten van deze drugs.

Wanneer iemand rookt, vaporiseert of cannabis eet, wordt dit in het bloed opgenomen en vergrendelt THC de cannabinoïde-receptoren in de hersenen die van invloed zijn op genot, gedachten, concentratie, zintuiglijke waarneming en tijdsperceptie, geheugen en gecoördineerde beweging.

De meeste mensen die cannabis recreatief gebruiken, zoeken het gelukkige en ontspannen of stoned gevoel dat de drugs biedt. Maar wiet heeft ook ongewenste effecten. Het kan het denken en het vermogen om nieuwe herinneringen te vormen verslechteren. De drugs kan ook moeilijkheden veroorzaken bij het concentreren en het uitvoeren van complexe taken.

Bij sommige mensen kan cannabis angst, paniek, paranoia en verwarring veroorzaken. Hoge doses wiet kunnen zelfs tijdelijke psychotische symptomen veroorzaken, zoals het horen van stemmen en het ervaren van ongegronde gevoelens van paranoia of achtervolging. Chronisch cannabisgebruik is in verband gebracht met andere psychische gezondheidsproblemen, waaronder depressie, angst en bipolaire stoornis. De drugs kan ook schizofrenie verergeren en leiden tot cannabis-verslaving. Mensen die verslaafd zijn aan cannabis zullen dwangmatig het middel zoeken en gebruiken ondanks de negatieve effecten op hun leven.

Verhoogd risico op psychiatrische problemen

Het gebruik van cannabis hangt samen met een verhoogd risico op psychiatrische problemen, waaronder angst, depressie, schizofrenie en posttraumatische stressstoornis.

psychiatrie

Onderzoek wijst uit dat cannabis het begin van schizofrenie kan versnellen en het verloop kan verslechteren bij diegenen die vatbaar zijn voor de ziekte. Het gaat hierbij zeer waarschijnlijk over de werking van THC en niet van CBD.

Met een toename van het cannabis gebruik in de afgelopen decennia is er ook een toename van angst, depressie, verslavingen en psychose. Een onderzoek uit 2017 in The American Journal of Psychiatry wees uit dat bijna de helft van 6.788 patiënten die een cannabis-geïnduceerde psychose hebben doorstaan, schizofrenie of een bipolaire stoornis ontwikkelde.

En ondanks het feit dat veel mensen cannabis gebruiken om symptomen van posttraumatische stressstoornis te behandelen, heeft onderzoek aangetoond dat cannabisgebruik de aandoening kan verergeren.

De relatie tussen cannabis en enkele psychiatrische stoornissen

Cannabis en angst

Voor veel mensen heeft cannabis een kalmerende of rustgevende werking maar bij sommigen kan het paranoia, angst en paniekaanvallen veroorzaken. Angst komt vaker voor bij hogere doses van de drugs, maar het kan ook voorkomen bij onregelmatig gebruik van wiet.

De verbanden tussen cannabis en angst zijn niet volledig begrepen. Hoewel studies hebben aangetoond dat chronisch cannabisgebruik in de adolescentie een groter risico geeft op angststoornissen later in het leven, is het onduidelijk of cannabis daadwerkelijk persisterende angststoornissen veroorzaakt.

Sommige onderzoeken suggereren dat mensen met angst cannabis gebruiken als een vorm van zelfmedicatie - en dat genetische of omgevingsfactoren, zoals trauma en verwaarlozing, bijdragen aan het gebruik van angst en cannabis.

Cannabis en depressie

Het verband tussen cannabis en depressie is niet helemaal duidelijk. Terwijl voorstanders van medische cannabis beweren dat het middel kan helpen bij het verlichten van depressie, hebben sommige onderzoeken een verhoogd risico op depressie met cannabisgebruik aangetoond.

Een Australische studie van het Center for Adolescent Health, het Murdoch Children's Research Institute, vond dat tieners die wekelijks rookten 2 keer zoveel kans hadden om later in hun leven een depressie te krijgen. Jonge vrouwen die dagelijks cannabis gebruikten, hadden meer dan 5 keer zoveel kans als niet-gebruikers om een ​​vorm van depressie of angst te ontwikkelen.

Het is nog steeds onduidelijk of cannabis depressie veroorzaakt of dat personen met een depressie aangetrokken worden tot het gebruik van cannabis.

Cannabis wordt ook veel gebruikt bij mensen met een bipolaire stoornis (ook wel bekend als manisch-depressieve stoornis). Het kan de behandeling van de ziekte echter compliceren. Een bipolaire stoornis veroorzaakt afwisselende episodes van depressie en manie. Tijdens depressieve episodes kunnen mensen zich verdrietig, hopeloos en moe voelen en zelfmoordgedachten hebben. In de manische fase van de ziekte kunnen ze een verhoogd energieniveau, slapeloosheid, ontremd gedrag en in ernstige gevallen, psychose ervaren.

Een onderzoek uit 2017 in het tijdschrift Schizofrenie heeft aangetoond dat tieners die wiet meerdere keren per week gebruiken, meer kans hebben om een ​​milde vorm van manie te ontwikkelen. De onderzoekers meldden dat vroeg gebruik van marihuana later in het leven kan leiden tot een bipolaire stoornis. Net als bij depressie zijn de verbanden tussen marihuanagebruik en bipolaire stoornis niet helemaal duidelijk.

Cannabis en schizofrenie

Hoewel wiet acute psychotische symptomen kan veroorzaken bij mensen die geen geestelijke problemen hebben, hebben wetenschappers ook verbanden gelegd tussen cannabis en schizofrenie.

Schizofrenie is een complexe en vaak invaliderende hersenziekte die hallucinaties, vervormd denken en emotionele problemen veroorzaakt. De symptomen van schizofrenie verschijnen meestal tussen de leeftijd van 16 tot 30. De geestesziekte komt zelden voor na de leeftijd van 45 jaar.

Het gebruik van cannabis lijkt geen schizofrenie te veroorzaken, maar het kan de stoornis al vroeg in gang zetten bij mensen met genen die ze kwetsbaarder maken voor de aandoening. Het gebruik van zware cannabis kan iemands eerste psychotische episode met twee tot zes jaar versnellen, volgens een onderzoek uit 2014 in het tijdschrift Schizofrenie. Langdurig gebruik van wiet kan ook de symptomen van de ziekte verergeren. Veel mensen met schizofrenie roken wiet en geven aan zich hier beter bij te voelen. Mogelijk kan dit de werking zijn van de CBD in de wiet.

Cannabis en posttraumatische stressstoornis

Terwijl sommige mensen, inclusief veteranen, cannabis gebruiken om hun PTSS-symptomen te verlichten, heeft onderzoek de veiligheid of de effectiviteit van het gebruik van de drugs als PTSS-behandeling niet bevestigd.

Posttraumatische stressstoornis, ook PTSS genoemd, is een angststoornis die zich kan ontwikkelen na een traumatische of levensbedreigende gebeurtenis. Oorlogsgevechten, aanranding, natuurrampen en andere traumatische gebeurtenissen kunnen allemaal PTSS veroorzaken.

Cannabis biedt op korte termijn verlichting van PTSS, maar op de lange termijn kan het de aandoening verergeren. Een onderzoek uit 2015 in The Journal of Clinical Psychiatry wees uit dat langdurig gebruik van cannabis door oorlogsveteranen met PTSS gepaard ging met een toename van PTSS-symptomen, gewelddadig gedrag en alcoholgebruik.

Symptomen van PTSS kunnen zijn:

 • Levendige, terugkerende herinneringen (flashbacks) of nachtmerries van de traumatische gebeurtenis
 • Ervaren van negatieve gevoelens zoals schuldgevoelens, schaamte of extreem wantrouwen jegens anderen
 • Mensen en situaties vermijden die traumatische herinneringen oproepen
 • Nerveus of zenuwachtig voelen
 • Moeilijk slapen
 • Emotionele instabiliteit, inclusief plotselinge uitbarstingen van woede en prikkelbaarheid

Onderzoekers die cannabis en PTSS bestuderen, hebben een biologische basis gevonden voor de vraag waarom cannabis de symptomen van PTSS tijdelijk verlicht. Een onderzoek uit 2013 wees uit dat mensen met de stoornis meer cannabinoïde-receptoren hebben in delen van hun hersenen geassocieerd met angst en spanning dan mensen zonder PTSS.

Cannabis en problematisch drugsgebruik

Terwijl mensen cannabis vaak als een onschuldige drug beschouwen blijkt dat wiet of hasj verslavend kan zijn. Bijna één derde van de mensen die cannabis gebruikt kan een zekere mate van afhankelijkheid hebben, dat variëert van mild problematisch gebruik tot ernstige verslaving.

Sommige studies schatten dat 9 procent van de mensen die cannabis gebruiken een fysieke afhankelijkheid zal ontwikkelen. Mensen die afhankelijk zijn van cannabis hebben de drugs nodig om zich normaal te voelen en ervaren ontwenningsverschijnselen als ze stoppen met het gebruik.

Vroeg gebruik van cannabis veroorzaakt met name problemen. Kinderen en tieners die vóór hun 18e jaar roken, hebben vier tot zeven keer meer kans op het ontwikkelen van een probleem met cannabis en ongeveer 17 procent zal een afhankelijkheid van de drugs gaan ontwikkelen.

Vroeg gebruik van cannabis stimuleert het beloningscentrum van de hersenen dat kan leiden tot problemen met andere verslavingen later in het leven. Dit is een reden waarom cannabis soms wordt beschouwd als een gateway-drug.

Ontwenning van cannabis

Mensen die cannabis gebruiken ervaren vaak onaangename ontwenningsverschijnselen wanneer ze plotseling stoppen met het gebruik van het middel. Symptomen zoals prikkelbaarheid, slaapproblemen en hunkering zetten mensen aan om de drugs opnieuw te gebruiken en maken het moeilijk om te stoppen.

Het stoppen van cannabis kan moeilijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat cannabis-ontwenning vergelijkbaar is met het stoppen van tabak en veel van dezelfde symptomen veroorzaakt, waaronder prikkelbaarheid, nervositeit, woede en slapeloosheid. Echter bij cannabis verlopen de symptomen vaak in heviger vorm.

In een artikel uit 2017 in het tijdschrift Substance Abuse and Rehabilitation zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat 35 tot 75% van de mensen die stoppen met het gebruik van cannabis ontwenningsverschijnselen zullen ontwikkelen. Ondanks dat cannabisontwenning niet zo gevaarlijk is als alcohol- of opioïdenontwenning, kunnen de symptomen ernstig genoeg zijn om stoppogingen te ondersteunen met medicijnen en de hulp in te schakelen van de verslavingsarts.

Volgens een artikel uit 2015 dat gepubliceerd is in de American Journal on Addictions, is uit onderzoek gebleken dat tussen 65 en 70% van de mensen die terugvielen na een poging tot stoppen aangaven dat ontwenningsverschijnselen de belangrijkste factor was in hun terugval.

Cannabis Ontwenningssymptomen

De symptomen van cannabis-ontwenning zijn subtieler dan die van alcohol, opioïden en benzodiazepines. Maar ontwenning van wiet of hasj is zwaar en het kan een reeks fysieke en psychologische symptomen veroorzaken.

Ontwennings-verschijnselen van cannabis

 • Prikkelbaarheid
 • Woede en agressie
 • Nervositeit en angst
 • Rusteloosheid
 • Verminderde eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Verstoorde slaap of slapeloosheid
 • Ongewone dromen
 • Overdag moeheid
 • Hunkering naar cannabis
 • Buikpijn
 • Beverigheid of trillen
 • Zweten
 • Koude en warme rillingen

Cannabisontwenning is niet levensbedreigend. De ernst van de symptomen varieert afhankelijk van de voorgeschiedenis van de persoon van het gebruik van cannabis en zijn of haar afhankelijkheid van de drugs. Andere fysiologische en omgevingsfactoren spelen ook een rol bij de ernst en de duur van de symptomen. Mensen die vaak en veel cannabis gebruiken, hebben de neiging om moeilijker te ontgiften. Sommige onderzoeken suggereren dat vrouwen mogelijk minder ontwenningsverschijnselen ervaren dan mannen.

Een studie uit 2016 in het tijdschrift Cannabis en Cannabinoid Research wees uit dat vrouwen meer kans hebben op maagklachten, buikpijn, prikkelbaarheid, rusteloosheid en woedeaanvallen dan mannen. In dezelfde studie hadden mannen meer kans te lijden aan slapeloosheid en levendige dromen tijdens ontwenning. Andere studies hebben geen verschillen in symptomen bij mannen en vrouwen gevonden.

Cannabis Ontwenningstijdlijn

Net als andere drugs veroorzaakt cannabis biochemische veranderingen in de hersenen wanneer het herhaaldelijk wordt gebruikt. Deze veranderingen creëren een fysieke afhankelijkheid van het middel, waardoor mensen het gevoel hebben dat ze de drug nodig hebben om normaal te kunnen functioneren.

Mensen die afhankelijk zijn ervaren voor hen verontrustende ontwenningsverschijnselen wanneer ze stoppen met het gebruik van cannabis of het gebruik ervan minderen. De symptomen beginnen meestal binnen 1 tot 3 dagen na het laatste gebruik van het middel en pieken tijdens de eerste week van onthouding. De meeste ontwenningsverschijnselen verdwijnen doorgaans binnen 1 tot 2 weken maar kunnen tot 4 weken aanhouden.

Soms kunnen slaapproblemen langer duren. Sommige studies hebben gemeld dat slapeloosheid en vreemde dromen meer dan 45 dagen kunnen blijven bestaan na het stoppen met cannabis. Meestal blijft cannabis veel langer in het lichaam achter dan de ontwenningsverschijnselen aanhouden. THC, het actieve ingrediënt in cannabis, en zijn metabolieten kunnen 1 tot 2 maanden na het stoppen in de urine van cannabisgebruikers worden gedetecteerd.

Hoewel veel mensen die afhankelijk zijn van cannabis verslaafd zijn aan het middel, is het mogelijk afhankelijk te zijn en geen verslaving te hebben. Verslaving zorgt ervoor dat mensen dwangmatig cannabis gebruiken ondanks de negatieve effecten op hun leven. Verslaving verwijst dus meer naar het gedrag.

roken van een joint benzoverslaving

Wil je hulp bij het stoppen met blowen?

The Home Clinic biedt een duurzaam online programma voor cannabisverslaving. Meld je vandaag nog aan

0294 450 186

The Home Clinic biedt programma's die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van elke cliënt. De gelijktijdige behandeling van overige verslavingen en bijkomende psychische problemen kan de kans om te stoppen met cannabis en het handhaven van soberheid aanzienlijk verbeteren.