Direct Hulp

The Home Clinic

Online behandeling van Verslaving

Bel The Home Clinic

Alcoholisme

Alcoholisme wordt gekenmerkt door dwangmatig drinken, impulsief gedrag en terugval. De ziekte veroorzaakt biologische veranderingen in de hersenen waardoor het moeilijk is om zonder professionele hulp (blijvend) te stoppen met alcohol.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Niet iedereen die regelmatig drinkt wordt een alcoholist, maar het risico op alcoholisme wordt wel groter als je meer drinkt.

Alcoholisme is een ziekte

Alcoholisme kan gedefinieerd worden als een ziekte met een dwangmatig verlangen naar alcohol, verlies van controle en een verminderd oordeels­vermogen.

Als gevolg van zwaar en continu drinken ontstaan er na verloop van tijd psychologische, lichamelijke en neurologische veranderingen. Deze veranderingen treden op in fasen.

In 1e instantie geeft het drinken van alcohol een prettig euforisch gevoel. Je maakt makkelijker contact met anderen en de alcohol verhoogt het saamhorigheids­gevoel.

Na verloop van tijd heb je steeds meer alcohol nodig om normaal te kunnen functioneren. Er treden veranderingen op in de hersenen die de controle over het alcoholgebruik verder verzwakken.

Verder treedt er een verminderd oordeels­vermogen op. Bij een alcoholverslaving ervaar je de wereld anders en ben je in je opvattingen niet meer goed te volgen door anderen. Een bekend voorbeeld hiervan is het bagatelliseren van het drinken.

Uiteindelijk is er volledig verlies van controle over het drinken met ernstig lijden en maatschappelijke teloorgang.

Definitie Alcoholisme

De termen alcoholisme, alcoholverslaving en problematisch alcoholgebruik worden door elkaar gebruikt maar de officële term hiervoor is problematisch alcoholgebruik.

Problematisch alcoholgebruik, waaronder alcoholmisbruik, alcoholverslaving en alcoholisme, is volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association de officiële medische term voor herhaald alcoholgebruik dat klinisch significante stoornissen veroorzaakt en een onvermogen om verantwoordelijkheden te dragen.

Een alcoholist is iemand die verslaafd is aan alcohol of fysiek afhankelijk is van alcohol.

Het is mogelijk om een probleemdrinker te zijn en geen alcoholist. Probleemdrinkers nemen bijvoorbeeld slechte beslissingen door het gebruik van alcohol of in hun dronkenschap, maar zijn niet altijd verslaafd aan alcohol.

Ontwikkelen van Alcoholisme

Iedereen die alcohol drinkt kan alcoholist worden, maar niet iedereen die drinkt ontwikkelt een verslaving.

Veel mensen die regelmatig drinken zullen nooit een verslaving ontwikkelen. Anderen die aanvankelijk niet veel drinken, zitten sneller gevangen in een verslaving en kunnen niet meer stoppen.

Hoe dit precies komt is niet helemaal bekend en meer dan 50 jaar onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels staat vast dat genetische factoren een belangrijke rol spelen en dat bepaalde personen vatbaarder voor een alcoholverslaving zijn dan anderen.

Behandeling van Alcoholisme

Door het optreden van hevige trekaanvallen en ontwenningsverschijnselen is bijna altijd professionele hulp nodig om te stoppen met alcohol.

De ernst van de alcoholverslaving is bepalend voor het type behandeling dat nodig is. Echter, als er ontwenningsverschijnselen zijn bij het stoppen met alcohol dan is er bijna altijd een professionele detoxificatie nodig. Hierbij is er medische begeleiding tijdens het afkicken van de alcohol.

Alcoholverslaving

Wil je stoppen met alcohol?

Alcoholisme is een ziekte die erger wordt als je blijft drinken. Herken je dit bij jezelf of een ander dan heb je hulp nodig. The Home Clinic biedt lichte tot intensieve hulp bij het afkicken van alcohol. Je kunt ons bellen als je meer wilt weten over onze behandelingen of als je hulp zoekt bij het stoppen met alcohol.

0294 450 186

DSM-criteria voor alcoholverslaving

Volgens de DSM-5 kan problematisch alcoholgebruik geclassificeerd worden als mild, matig of ernstig afhankelijk van het aantal criteria waaraan iemand voldoet. Iemand met een milde aandoening voldoet aan 2 of 3 criteria, iemand met een matige aandoening voldoet aan 4 tot 5 criteria en bij een ernstige vorm van problematisch alcoholgebruik voldoet iemand aan zes of meer criteria.

Criteria Stoornis in het Gebruik van Alcohol volgens DSM-5:

 1. Alcohol wordt vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan de bedoeling was.
 2. Er is een blijvende wens, of er zijn vergeefse pogingen gedaan, om het alcoholgebruik te minderen of in de hand te houden.
 3. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan alcohol te komen, alcohol te gebruiken of te herstellen van de effecten.
 4. De persoon voelt een hunkering, sterke wens of drang tot alcoholgebruik.
 5. Er is sprake van terugkerend alcoholgebruik met als gevolg dat de belangrijkste verplichtingen niet worden nagekomen op het werk, op school of thuis.
 6. Er is aanhoudend alcoholgebruik ondanks blijvende of terugkerende sociale of interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten van alcohol.
 7. Belangrijke sociale, beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of verminderd vanwege het alcoholgebruik.
 8. Er is sprake van terugkerend alcoholgebruik in situaties waarin dit fysiek gevaar oplevert.
 9. De persoon blijft alcohol gebruiken terwijl men weet dat er een blijvend of terugkerend lichamelijk of psychisch probleem is dat waarschijnlijk is veroorzaakt of verergerd door de alcohol.
 10. Tolerantie, zoals gedefinieerd door e?e?n van de volgende kenmerken:
  - Behoefte aan een duidelijk toegenomen hoeveelheid alcohol om een intoxicatie of het gewenste effect te bereiken;
  - Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid alcohol.
 11. Ontwenningsverschijnselen, zoals blijkt uit minstens e?e?n van de volgende kenmerken:
  - Het kenmerkende onthoudingssyndroom van alcohol;
  - Alcohol wordt gebruikt om onttrekkingssymptomen te verlichten of te voorkomen.

Quiz: ben ik een alcoholist?

Alcohol Quiz

Type alcoholist

Bij alcoholisme wordt snel gedacht aan de hoeveelheid alcohol die iemand drinkt en hoe lang iemand alcohol drinkt. De criteria voor alcoholisme hebben echter niets met deze factoren te maken. Een alcoholverslaving ontstaat op het moment dat je het drinken van alcohol niet meer onder controle kunt houden. Een alcoholist voelt een oncontroleerbare drang om te drinken en heeft ongelooflijk veel moeite om te stoppen met drinken. Alle alcoholisten delen deze eigenschappen.

Onderzoekers hebben 4 typen alcoholisten geclassificeerd. Deze typen worden gekenmerkt door leeftijd, drinkgedrag en een behandeling die voor hen het beste werkt.

De jonge alcoholist gebruikt alcohol vaak in grote hoeveelheden tegelijk afgewisseld met perioden van minder alcoholgebruik (binge-drinking). Hierbij is een verhoogd risico op gevaarlijk of antisociaal gedrag. De jonge alcoholist heeft het meeste baat bij een behandeling samen met leeftijdsgenoten.

De functionele alcoholist gebruikt alcohol vaak als medicatie tegen angst of depressie en heeft de meest effectieve behandeling als naast de verslaving ook de andere aanwezige problemen tegelijk worden behandeld.

De familiaire of sociale drinker met matige verslaving heeft het meest aan een behandeling die zijn of haar leven zo min mogelijk verstoort en de partner betrekt.

De chronisch ernstige volledig dysfunctionele alcoholist waarbij genezing niet meer te verwachten is haalt het meeste effect uit een klinische behandeling, waarbij een verslavingskliniek dagelijkse structuur en houvast kan bieden.

Fasen van alcoholverslaving

De stadia van alcoholisme zijn niet wetenschappelijk gedefinieerd, zoals de ernst van problematisch alcoholgebruik, maar ze bieden een goed beeld van de fasen die iemand doorloopt die verslaafd raakt aan alcohol.

Vroeg stadium

Drinken om stress te verlichten, redenen vinden om te drinken, toename van tolerantie, soms drinken om zich beter te voelen.

Midden stadium

Alcohol­afhankelijkheid, drinken om ontwenning te voorkomen, drinken in het geheim en onvoor­spelbaar gedrag.

Laat stadium

Lichamelijke en geestelijke gezondheids­problemen, slecht eten en slechte zelfzorg, verlies van baan, verbroken relaties en gezinnen

De manier waarop alcohol invloed heeft op een persoon wordt bepaald door een combinatie van genetische, omgevings- en sociale factoren. De stadia van alcoholisme zijn een belangrijke factor voor de intensiteit van de behandeling die een persoon nodig heeft.

Herken je je in bovenstaand verhaal?

Herstel begint bij het zetten van de eerste stap naar behandeling

0294 450 186
alcohol hunkering