Bel The Home Clinic

Medicijnverslaving

Medicijnverslaving is een stoornis waarbij een persoon dwangmatig medicijnen zoals benzo­diazepinen gebruikt. Ineens stoppen met benzo­diazepinen kan ernstige ontwennings­verschijnselen geven. The Home Clinic helpt mensen veilig te stoppen met het gebruik van deze medicijnen.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Wat is Benzodiazepine­verslaving?

Ben je benzo-verslaafd? Zoek direct hulp!
Bel 0294 450 186

00:00 / 00:00

Benzodiazepinen zijn medicijnen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. Deze medicijnen worden gewoonlijk voorgeschreven voor de behandeling van angst, paniekaanvallen en slapeloosheid. Ze worden ook gebruikt om symptomen van alcoholontwenning te behandelen en om patiënten te kalmeren voor een operatie.

Doorgaans is het gebruik van benzodiazepinen, ook wel benzo's genoemd, zoals voorgeschreven door een arts veilig en effectief. Het langdurig gebruiken van benzodiazepinen en het gebruik van benzodiazepinen voor andere doeleinden kunnen echter verslaving en andere ernstige problemen veroorzaken. Benzodiazepinen worden zelden tot nooit voor lange tijd voorgeschreven.

Verslaving is een andere term voor problematisch middelengebruik. Het is een hersenziekte met herhaald dwangmatig gebruik van drugs of medicatie ondanks de negatieve gevolgen.

Een persoon met een milde benzodiazepineverslaving of gebruiksstoornis kan thuis stoppen met het gebruik van benzo's. Echter abrupt stoppen met benzodiazepinen kan hevige en vervelende ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Stoppen met hulp van een professional is veiliger en prettiger.

Meest voorkomende benzodiazepinen die verslaving kunnen veroorzaken

 • Lorazepam
 • Chloordiazepoxide, ook bekend als Librium
 • Diazepam, ook bekend als Valium
 • Alprazolam, ook bekend als Xanax
 • Oxazepam, ook bekend als Seresta
 • Temazepam, ook bekend Normison

Een persoon met een ernstige benzodiazepine­verslaving heeft professionele behandeling en ondersteuning nodig om te stoppen met benzodiazepinen. Ook dit is vaak thuis mogelijk, afhankelijk van eerdere stoppogingen en de mate van ontwenning bij het stoppen. Daarnaast dient iemand te beschikken over mensen uit hun omgeving die kunnen ondersteunen bij het stoppen met benzodiazepine. Met de juiste balans tussen behandeling, ondersteuning en inspanning is herstel van benzodiazepine-verslaving goed mogelijk.

Ik zoek hulp

Snelle feiten Benzodiazepine­gebruik

Ongeveer 1 op de 10 mensen van 18 jaar en ouder heeft in 2016 slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt. Circa 30% van deze gebruikers verkreeg de medicatie (ook) zonder doktersrecept.

Bij vrouwen is dit percentage bijna 2 keer zo groot als onder mannen (13,4% versus 7,5%). Verder zijn vooral ouderen van boven 65 jaar oververtegenwoordigd.

Bron: Trimbos

Benzodiazepinen behoren tot de psychotrope middelen ofwel therapeutische medicatie en wordt doorgaans voorgeschreven door artsen vanwege de sederende (kalmerende en slaapbevorderende) werking en anxiolytische (gevoelens van angst verminderende) eigenschappen.

Benzodiazepinen worden vaak voorgeschreven als slaapmedicatie of slaappillen. Hiervan bestaan verschillende soorten (pammetjes) met elk een andere werking waaronder diazepam, lorazepam temazepam of oxazepam.

Bij een kleine minderheid leidt therapeutisch gebruik van benzodiazepines tot verslaving. Daarentegen komt lichamelijke afhankelijkheid bij langdurig gebruik van benzodiazepines vaker voor. In dat geval kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden als de medicatie plotseling wordt gestopt.

 • Vermoeidheid
 • Sufheid of slaperigheid
 • Verslapping van spieren
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenverlies, met name van het korte termijn geheugen
 • Hoofdpijn
 • Vertraging van hartslag
 • Afvlakking van gevoelens
 • Verhoogd risico op vallen of ongelukken door verminderd reactievermogen en spierzwakte, met name in de eerste week van het gebruik
 • Paradoxale reactie: bij sommige mensen heeft het middel een tegenovergestelde werking waardoor de negatieve emoties zoals angst worden versterkt
 • Overdosering
 • Vermindering van het geheugen
 • Afvlakking van emoties, waaronder ook positieve emoties zoals blijheid
 • Lichamelijke afhankelijkheid met opbouw van tolerantie en ontwenningsverschijnselen als men stopt
 • Verslaving

Benzodiazepine-afhankelijkheid

Benzodiazepine-afhankelijkheid verschilt van verslaving. Bij afhankelijkheid reageert het lichaam na een periode van benzodiazepinegebruik. Verslaving ontwikkelt zich alleen bij sommige mensen en kan volgen op benzodiazepinegebruik door dwangmatig gedrag.

Wanneer een persoon meerdere dagen of weken benzodiazepinen gebruikt, past het brein zich aan de aanwezigheid van het medicijn aan. Het begint afhankelijk te worden van het middel om normaal te kunnen voelen of functioneren. Naarmate deze afhankelijkheid zich verder ontwikkelt beginnen de hersenen grotere doses te vragen om dezelfde effecten te voelen. Als de hersenen steeds meer benzo's nodig hebben om zich goed te voelen of te kunnen functioneren dan wordt dit tolerantie genoemd. Als iemand die afhankelijk is van benzodiazepinen stopt met benzo's dan ervaart deze persoon ontwenningsverschijnselen.

Ontwenningsverschijnselen van benzodiazepinen

 • Zweten
 • Paniekaanvallen
 • Trilingen
 • Slapeloosheid
 • Epileptische aanvallen

De ernst van ontwenningsverschijnselen kan worden verminderd door de medicijnen langzaam af te bouwen. Als bij een persoon de dosis voor een paar dagen is verlaagd neemt de tolerantie af en worden mensen minder afhankelijk van de stof.

Mensen die verslaafd zijn aan benzodiazepines zijn vaak niet in staat om de medicijnen zelf af te bouwen. De ziekte en het dwangmatige verlangen verstoren hun oordeelsvermogen, zelfbeheersing en motivatie. Verslavingsprofessionals van The Home Clinic kunnen mensen met benzodiazepineverslaving, meestal thuis, veilig laten afbouwen.

Waarom benzodiazepines verslavend zijn

Net als andere verslavende middelen veroorzaken benzodiazepines een dopamine-afgifte in de hersenen. Dopamine is een chemische stof die bijdraagt aan het geluksgevoel. Na verloop van tijd veranderen deze medicijnen de manier waarop de hersenen dopamine afgeven. Dit beïnvloedt de manier waarop de persoon geluk voelt bij dagelijkse activiteiten. Mensen die verslaafd zijn aan benzodiazepines zijn vaak niet meer in staat geluk te ervaren tenzij ze hoge doses van de medicijnen nemen.

Verslaving heeft ook invloed op het motivatiesysteem in de hersenen. De hersenen gaan het middel associëren met geluk waardoor iemand gemotiveerd blijft om het middel te nemen.

Onttrekking is een ander onderdeel van verslaving. Mensen die zelf proberen te stoppen met medicijnen zijn zelden in staat om door de symptomen van onttrekking te komen. De symptomen zijn meestal zo ongemakkelijk dat mensen opnieuw benzodiazepine nemen om de symptomen te verlichten.

Benzo's kunnen ook verslavend zijn omdat ze bepaalde psychische problemen tijdelijk verlichten. Sommige mensen nemen de medicijnen op eigen initiatief om angst- of slaapproblemen te verlichten. Benzodiazepinen kunnen deze kwalen tijdelijk behandelen maar na langdurig gebruik zal iemand geloven dat het middel nodig is om minder angstig te zijn of beter te kunnen slapen. Deze overtuiging wordt versterkt omdat bij het stoppen van de benzo's vaak angst en slaapproblemen tijdelijk toenemen.

benzoverslaving

Wil je stoppen met benzo's?

The Home Clinic biedt hulp bij het afbouwen van benzodiazepinen. Meld je vandaag nog aan.

0294 450 186