Bel The Home Clinic

Leven met een cokeverslaafde

Als je een relatie hebt met een cokeverslaafde dan heeft dit effect op jou of je gezin. Het karakter kan door de cokeverslaving veranderen waardoor je langzaam maar zeker met iemand anders lijkt samen te leven. Dit uit zich onder meer in woedeaanvallen of liegen. The Home Clinic biedt hulp.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Cocaïneverslaving herkennen

Omdat veel mensen met een cocaïneverslaving lange tijd goed lijken te functioneren is het soms lastig voor buitenstaanders om een cocaïneverslaving te herkennen. Het gebruik van cocaïne en een cocaïneverslaving kun je echter aan een aantal symptomen herkennen.

00:00 / 00:00

Aanvankelijk wordt cocaïne vaak bij sociale gelegenheden gebruikt. Dit gebeurt in de regel niet openlijk. De eerste signalen die opvallen is als iemand in een crash zit. Een crash treedt enkele uren na het cocaïnegebruik op en beschrijft de uitwerking van de cocaïne. Bij een crash kan iemand zich uitgeput en depressief voelen. Soms is de persoon tijdens de crash ook lichtgeraakt of prikkelbaar.

De rush beschrijft de euforie die iemand ervaart op het moment dat de cocaïne gaat werken. Hij of zij heeft veel energie, praat veel en kan erg onrustig of beweeglijk overkomen.

Bij langdurig en herhaald cocaïnegebruik kan iemand verslaafd raken aan coke. Bij voortdurend gebruik loopt de persoon steeds meer vast en gaat afwijken van het ritme in het gezin of de relatie. Naast lichamelijke symptomen kunnen dan ook maatschappelijke en financiële problemen ontstaan.

Ik zoek hulp

Symptomen van cokegebruik

Symptomen tijdens cocaïnegebruik

Cocaïne heeft een kortdurende stimulerende werking. Als cocaïne gesnoven wordt dan treedt binnen enkele minuten tot ca een half uur de rush op.

De rush van cocaïne kun je herkennen aan de volgende symptomen:

 • Verwijde pupillen: diepe mooie donkere ogen
 • Strak gespannen spieren
 • Euforisch, energiek en zelfverzekerd
 • Veel praten, overmoedige verhalen, van de hak op de tak
 • Prikkelbaar, agressief of geïrriteerd
 • Regelmatig toiletbezoek
 • Gebruik van grote hoeveelheden alcohol
 • Verhoogde hartslag
 • Verminderde eetlust
 • Achterdochtig, angstig, wanen

Symptomen tijdens de crash

Na ca 2 uur is de helft van de cocaine uit het bloed verdwenen en volgt de crash. Dit gedrag lijkt bijna het tegenovergestelde van de rush, het gedrag wanneer iemand high is van cocaïne.

Een crash is te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Extreme vermoeidheid: niet te wekken in de ochtend
 • Depressief, down
 • Prikkelbaar of geïrriteerd met soms explosieve conflicten

Symptomen van cocaineverslaving

Cocainegebruik is zeer verslavend door de korte werking van het middel en de crash die na het gebruik optreedt. Uiteindelijk loopt iemand volledig vast.

De verslaving uit zich onder meer in de volgende symptomen:

 • Verstoord dag-nacht ritme
 • Stemmingswisselingen door cocaïnegebruik en aansluitende crash
 • Psychologische problemen waaronder angst en depressie, ontwikkelen van een psychose
 • Onverklaarbare afwezigheid en problemen op werk of thuis
 • Financiële problemen met schulden
 • Relatieproblemen met overspel of agressie binnen het gezin
 • Onbetrouwbaar, onberekenbaar en oneerlijk gedrag
 • Lichamelijke kenmerken zoals sterke vermagering, ontsteking van neusslijmvlies, hart- en vaatproblemen

Karakterverandering door cokegebruik

Als iemand langdurig coke gebruikt dan kan de persoon in karakter lijken te veranderen. Hij of zij heeft bijvoorbeeld depressieve buien, kan roekeloos gedrag vertonen of verliest snel zijn of haar zelfbeheersing. Ook kun je merken dat je niet meer in alles je partner kunt vertrouwen. Je merkt bijvoorbeeld dat je partner veel liegt of je vermoedt dat je partner vreemd gaat. Dit alles kan het vertrouwen binnen de relatie ernstig beschadigen.

Als iemand binnen het gezin verslaafd is aan cocaïne dan heeft dit altijd effect op het gezin. Het gezin komt in een neerwaartse spiraal van spanningen, ruzie, relatie- en opvoedingsproblemen en uiteindelijk raakt het gezin steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld. Veel partners en gezinsleden van cocaïneverslaafden hebben dan ook klachten van depressie of zijn ongelukkig.

De neerwaartse spiraal waarin het gezin terecht komt, blijft vaak bestaan door verschillende ingesleten gedragspatronen, ook als met de drugs is gestopt. Als deze gedragspatronen tijdig herkend worden, dan verkleint dit de kans op een terugval. Behandeling van een cocaïneverslaving heeft daarom meer kans op succes als ook de partner en het gezin goede ondersteuning krijgen.

Liegen bij coke

Liegen is één van de meest frustrerende symptomen van een verslaving en komt veel voor bij cokegebruik. Het vertrouwen wordt hierdoor ernstig beschadigd en het drijft partners en gezinnen tot wanhoop en onbegrip. Als je merkt dat je partner veel liegt en vermoedt dat dit te maken heeft met een cokeverslaving dan kunnen onderstaande handvatten je helpen om hiermee om te gaan. Meer informatie kun je lezen op onze pagina Liegen bij verslaving.

Handvatten bij liegen

 1. Communiceer open en eerlijk
 2. Crëër duidelijke grenzen
 3. Laat je niet meeslepen in leugens
 4. Zoek steun voor jezelf
 5. Blijf geduldig en hoopvol
 6. Neem het liegen niet persoonlijk en trek geen conclusies over jezelf

Effect van cocaïne­verslaving op relatie en gezin

Cocaïnemisbruik leidt tot ernstige relatieproblemen

Bij een cocaïneverslaving is er geen groei in de relatie. Er zijn vaak buitensporige conflicten en door het liegen kan het vertrouwen ernstig beschadigd raken.

 • Buitensporige conflicten: het cocaïnegebruik kan leiden tot een verstoord inschattingsvermogen en een gebrek aan impulsbeheersing. Hierdoor kunnen buitensporige conflicten ontstaan waarbij de gebruiker weinig tot geen zelfreflectie heeft.
 • Liegen: om de verslaving in stand te houden of om het gebruik te verbergen kunnen cokegebruikers vaker gaan liegen. De drempel om te liegen is tevens lager door het gebrek aan impulsbeheersing.
 • Seksuele problemen: de verstoorde impulsbeheersing kan leiden tot seksuele problemen met een verhoogde kans op vreemdgaan.
 • De relatie staat stil: cocaïnegebruik zorgt ervoor dat de relatie niet verder tot ontwikkeling komt. Soms leidt dit tot een onvervulde kinderwens.
 • Er is een sterk verband tussen cocaïnegebruik en verbroken relaties.

Binnen The Home Clinic is er speciaal aandacht voor de partner van een cocaïneverslaafde. In vertrouwelijke individuele sessies kan de partner zijn of haar verhaal delen met de therapeut met als doel het geluk bij de partner en het vertrouwen in de relatie terug te brengen.

Cocaïnemisbruik kan hele families overhoop trekken.

Gezinnen met problemen rondom het cokegebruik ervaren slechtere emotionele binding, zijn vaker wantrouwend en kunnen minder goed tegenslag hanteren. Het gezin raakt hierdoor steeds meer geïsoleerd.

Relaties hebben als basis vertrouwen, maar veel mensen met een cocaïneverslaving liegen over hun onverklaarbare afwezigheid en uitgaven. De defensieve houding van de verslaafde als de gezinsleden op zoek gaan naar de waarheid in combinatie met het gebrek aan verantwoordelijkheid en loyaliteit naar het gezin zetten de relaties sterk onder druk. Uiteindelijk ontstaat er een situatie waarbij het gezin aan de ene kant en de verslaafde aan de andere kant een volledig gescheiden leven leiden in hetzelfde huis.

Er worden van beide kanten veel pogingen ondernomen om de verstoorde relaties te herstellen, maar telkens weer komt het gedrag dat hoort bij een cocaïneverslaving naar boven waardoor alle herstel verloren gaat. Dit gedrag is vaak voor de andere gezinsleden niet te volgen.

Binnen The Home Clinic leren gezinsleden om te gaan met gedrag dat bij een verslaving hoort en hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen de negatieve impact van de verslaving.

Kinderen opvoeden in combinatie met cocaïne is niet goed mogelijk

Naarmate cocaïnemisbruik vordert, nemen de opvoedingsvaardigheden af. Kinderen kunnen dan blootgesteld worden aan opvliegerige ouders en inconsistente patronen van opvoeden.

Het opvoeden van kinderen vraagt veel opvoedingsvaardigheden. Je moet kunnen incasseren, tegenslag verwerken en je zelfbeheersing houden bij conflicten. Bij het gebruik van cocaïne worden juist deze vaardigheden negatief beïnvloed. Hierdoor kunnen ouders emotioneel impulsief en onstabiel worden.

Kinderen van verslaafde ouders hebben het zwaar. Ze leiden vaak een relatief eenzaam en verborgen leven en hebben meer klachten van depressie en angst dan kinderen zonder verslaafde ouders.

Binnen het programma van The Home Clinic worden kinderen, mits dit mogelijk is en in overleg met de ouders, betrokken bij de behandeling.

Ben je minderjarig en is één van je ouders verslaafd, kijk dan op Kopstoring of bel met The Home Clinic, 0294 450 186. Dit kan altijd anoniem.

Ontwikkeling van kinderen bij cocaïneverslaafde ouders

Kinderen die opgroeien bij verslaafde ouders hebben meer school- en ontwikkelings­problemen.

Echtscheiding, ruzie met soms verbale agressie, sterk wisselende opvoedingspatronen, maar ook psychologische problemen ten gevolge van het cocaïnegebruik zoals angst en depressie kunnen het emotionele functioneren van een kind belemmeren. Kinderen die zijn opgegroeid in een gezin met verslaving kunnen later moeite hebben met het vormen van duurzame relaties en hebben een grotere kans om zelf verslaafd te raken.

Binnen The Home Clinic is er de mogelijkheid om personen die tegen de volwassen leeftijd aanlopen te betrekken bij de therapie. De mogelijkheid om mee te werken aan het herstel van hun ouders uit een verslaving kan van levensbelang zijn voor een verdere gezonde ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.helpmijndierbareisverslaafd.nl of bel met The Home Clinic, 0294 450 186.

Financiële problemen door een cocaïneverslaving

Cocaïne is in staat gezinnen en bedrijven economisch ten onder te laten gaan.

Een gram cocaïne kost gemiddeld 50 euro. Mensen die verslaafd zijn kunnen meerdere grammen per week of zelfs per dag gebruiken. Daar komt de secundaire schade van het gebruik van deze drugs door verlies van baan of dreigend faillissement van een bedrijf bij.

Veel mensen die zich bij The Home Clinic melden met een cocaïneverslaving zijn ondernemer of maken deel uit van een branche waar het leveren van hoge prestaties belangrijk is. Binnen het programma van The Home Clinic is veel aandacht voor hoe je weerstand kunt bieden tegen hoge mentale druk van buitenaf zonder drugsgebruik.

Cocaïneverslaving en huiselijk geweld

Cocaïnegebruik staat berucht om de verbale en soms fysieke agressie die het gebruik kan oproepen.

Agressie komt met name op de voorgrond te staan als een gebruiker stopt na een aantal uren cocaïnegebruik en de werking van de drugs begint af te nemen. Iemand komt dan in de crash terecht. In deze fase is er weinig nodig om iemand agressief te maken. Dit gebeurt ook bij mensen die normaal gesproken niet agressief zijn.

Vormen van huiselijk geweld die veel voorkomen bij cocaïneverslaving zijn:

 • Verbale agressie
 • Fysiek geweld
 • Vernederende acties of uitspraken
 • Intimiderende opmerkingen of handelingen
 • Chantage of manipulatief gedrag

Mensen in een crash slapen en eten veel en vertonen afwijkend gedrag. Na 1 tot 2 dagen komt de persoon weer tot zich zelf. Veel partners herkennen de crash in eerste instantie niet omdat ze de symptomen van een cocaïneverslaving niet kennen en zoeken de oorzaak vaak bij henzelf.

De ervaring binnen The Home Clinic is dat het agressieve gedrag meestal stopt als ook de cocaïne niet meer wordt gebruikt.

Als bovenstaande problemen spelen, twijfel dan niet en neem contact op met The Home Clinic, tel 0294 450 186.

Wat te doen bij coke in je gezin

Problemen veroorzaakt door cocaïne lossen zichzelf niet op en een cocaïneverslaving gaat niet zomaar weg. Het cokegebruik heeft zijn weerslag op het gezin waardoor de overige gezinsleden zelfs depressief kunnen worden of slachtoffer van huiselijk geweld. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan op emotioneel en financieel vlak. Snel en resoluut ingrijpen kan veel van deze problemen voorkomen.

Je kunt hiervoor professionele hulp van The Home Clinic inschakelen. Vaak lukt het met hulp van gezinsleden om een behandeling te starten en tijdens de behandeling kunnen gezinsleden een onmisbare aanvulling zijn op de professionele therapeut. Gezinnen mogen daarom binnen The Home Clinic rekenen op een aanpak die niet alleen gericht is op de cokeverslaving, maar die de gehele context meeneemt waar de cokeverslaafde deel van uit maakt waaronder het gezin.

Wacht dus niet af maar onderneem direct actie. De volgende 5 stappen kunnen je daarbij helpen.

Geef coke geen kans in jouw gezin

 1. Twijfel niet aan je eigen oordeel
 2. Vraag direct professionele steun
 3. Neem iemand in vertrouwen
 4. Ga het gesprek aan
 5. Bescherm jezelf of het gezin door vroeg en resoluut in te grijpen
Cocaine in het gezin