The Home Clinic
Bel The Home Clinic

Alcohol en Corona

Tijdens de COVID-19 pandemie is het beter als je minder of geen alcohol drinkt. Het drinken van alcohol vermindert je immuunsysteem waardoor je meer kans hebt ziek te worden. Vind je het lastig om zelf te stoppen? The Home Clinic biedt online hulp en begeleiding.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Alcoholgebruik en Corona

Alcohol heeft een negatief effect op Corona

Het drinken van alcohol levert extra gezondheidsrisico's op als je ziek wordt door het Corona-virus. Zo heeft een overmatig alcoholgebruik een nadelig gezondheidseffect op bijna alle organen en systemen in het lichaam, waaronder je immuunsysteem en heeft alcohol invloed op je psyche. Remmingen vallen weg en je wordt vrolijker, spraakzamer en meer ontspannen. De keerzijde hiervan is dat je minder goed oplettend bent in het sociale verkeer en minder goed de afstand van 1,5 meter bewaakt. Door het wegvallen van de remmingen neemt de kans op besmetting toe en kan het Corona-virus meer toeslaan als je alcohol drinkt.

Als het niet lukt om zelf te stoppen of als je ontwenningsverschijnselen ervaart bij het stoppen met alcohol dan heb je mogelijk een alcoholverslaving. Aarzel dan niet maar zoek professionele hulp. The Home Clinic is gespecialiseerd in de online behandeling van verslaving. Je kunt dus vanuit huis onze online behandeling volgen en hebt regelmatig contact met je eigen therapeut via beeldbellen.

Ben ik een alcoholist?

Alcohol Quiz
Meld je aan

Effecten van Alcohol op Corona

Een belangrijke reden om geen alcohol te drinken tijdens de Corona-pandemie is het negatieve effect op het immuunsysteem. Hierdoor word je bij overmatig alcoholgebruik en een alcoholverslaving sneller ziek en herstel je minder goed van het Corona-virus. Ook als je zo nu en dan grote hoeveelheden alcohol drinkt, bijvoorbeeld op een feestje of in het weekend (binge drinking) kan het immuunsysteem een aantal uren minder optimaal functioneren, iets wat je met de huidige Corona-crisis niet wil. Het is daarom beter om alcohol met de huidige epidemie even links te laten liggen.

Effect van alcohol op je spijsvertering

Teveel alcohol verstoort de opname van belangrijke voedingsstoffen in je darmen die nodig zijn om virussen zoals het Corona-virus te bestrijden.

De epitheelcellen in je darmen nemen voeding op en houden schadelijke stoffen buiten. Alcohol verstoort dit proces. Daarnaast verandert alcohol de samenstelling van gezonde en ongezonde bacteriën en vermindert alcohol de darmbarrière, waardoor er meer bacteriën in het bloed kunnen komen.

Effect van alcohol op je luchtwegen

Overmatig alcoholgebruik verstoort de functie van immuuncellen in je longen en de bovenste luchtwegen, organen die juist door het Corona-virus aangevallen worden.

Verstoring van deze immuuncellen geeft een verhoogd risico op longontsteking, tuberculose en acute respiratory distress syndrome (ARDS). ARDS is een complicatie bij mensen die besmet zijn met het Covid19-virus en voorheen met het SARS-virus.

Effect van alcohol op het aanmaken van cellen

Overmatig drinken vermindert de werking van 3 belangrijke cellen in je immuunsysteem. Hierdoor kun je bijvoorbeeld minder goed koorts ontwikkelen en heeft een virus vrij spel.

Macrofagen zijn de eerste verdedigingslinie tegen ziekten door het opeten van lichaamsvreemde stoffen. T-cellen reageren op schadelijke organismes waar ze eerder mee in aanraking zijn geweest of die er op lijken, zoals een vaccin. B-cellen scheiden giftige stoffen af tegen schadelijke lichaamsvreemde organismes.

Spanning door Corona

De Corona-crisis kan veel van je vragen. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden, bezoek is aan banden gelegd en het werk of de studie kan (deels) stil komen te liggen. Dit betekent dat je vaker thuis bent. Als je alleen woont dan kun je je extra eenzaam voelen. Woon je met je gezin dan kan dat voor meer onderlinge spanning zorgen. Je kunt ook financiële problemen ervaren door de Corona-crisis of je zorgen maken om familie of vrienden. Dit kunnen redenen zijn om je angstig of depressief te voelen en je toevlucht te nemen tot alcohol of drugs. Het is echter juist nu belangrijk om je alcohol- en drugsgebruik in toom te houden omdat dit je weerstand ondermijnt en de onderlinge relatie met gezinsleden onder druk kan zetten. Als het je niet lukt om je alcohol- of drugsgebruik onder controle te houden dan kunnen wij je hierin begeleiden. Juist nu kan professionele begeleiding heel zinvol zijn om de situatie thuis te verlichten. Bel voor meer informatie 0294 450 186

Tips voor een gezonde leefstijl tijdens Corona

Bron: WHO Advice for public

  1. Zorg goed voor jezelf en je gezin, dus eet gezond en blijf in beweging.
  2. Als je door de Corona-crisis vaker thuis bent, dan is het belangrijk om een vaste dagstructuur aan te houden. Zorg bijvoorbeeld dat jij en je gezin op vaste tijdstippen eten en zorg voor voldoende nachtrust met vaste slaaptijden.
  3. Houd contact met je familie en vrienden, via telefoon, mail of beeldbellen.
  4. Blijf op de hoogte zodat je goed kunt bepalen welke gezondheidsrisico's voor jou en je gezin gelden en je voldoende voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Gebruik hiervoor betrouwbare websites zoals van de RIVM of de WOH.
  5. Beperk tegelijkertijd de impact van het nieuws rondom Corona op jezelf en je gezin door minder vaak het nieuws te volgen.
  6. Zoek niet je toevlucht in het gebruik van nicotine, drugs of alcohol, maar zoek professionele hulp om hiermee om te gaan.
  7. Probeer gebruik te maken van eerdere coping-strategiën om met stress en life-events om te gaan.
  8. Het is normaal als je je verdrietig, angstig of verward voelt door de Corona-crisis. Het kan helpen om hierover met mensen te praten, die je vertrouwt.

Zoek je hulp?

Herstel begint bij het zetten van de eerste stap naar behandeling

0294 450 186
Zoek je hulp

© 2004 The Home Clinic | versie oktober 2022