The Home Clinic
Bel The Home Clinic

Als je partner of gezinslid cocaïne­verslaafd is

Een cocaïneverslaving laat altijd zijn sporen na op je relatie of gezin. Iemand die aan cocaïne is verslaafd kan emotioneel sterk veranderen en je lijkt langzaam maar zeker met iemand anders samen te leven. The Home Clinic biedt hulp of advies.

Ik zoek hulp 0294 450 186

Op deze pagina

Cocaïneverslaving herkennen

Een cocaïneverslaving is voor buitenstaanders niet altijd te herkennen omdat veel mensen met een cocaïneverslaving soms lange tijd goed lijken te functioneren en het onder invloed zijn van cocaïne niet altijd als zodanig wordt herkend.

Aanvankelijk wordt cocaïne vaak bij sociale gelegenheden gebruikt. Dit gebeurt in de regel niet openlijk. De eerste signalen komen als iemand in een crash zit. Een crash treedt enkele uren na het cocaïnegebruik op. Bij voortdurend gebruik loopt de persoon steeds meer vast en gaat afwijken van het ritme in het gezin of de relatie.

00:00 / 00:00

Cokegebruik is altijd te herkennen aan de rush en de crash. De rush beschrijft de euforie die iemand ervaart op het moment dat de cocaïne gaat werken. Hij of zij heeft veel energie, praat veel en kan erg onrustig of beweeglijk overkomen. De crash beschrijft de uitwerking van de cocaïne. Bij een crash kan iemand zich uitgeput voelen en depressief. Soms wordt iemand ook erg lichtgeraakt of prikkelbaar tijdens de crash.

Bij langdurig en herhaald cocaïnegebruik kan iemand verslaafd raken aan coke. Dan kunnen naast lichamelijke symptomen ook maatschappelijke en financiële problemen optreden.

Herkennen van cokegebruik in de 3 stadia

Herkennen van cocaïnegebruik

Cocaïne heeft een kortdurende stimulerende werking. Als cocaïne gesnoven wordt dan werkt het binnen enkele minuten tot ca een half uur.

Cocaïnegebruik kun je herkennen aan de volgende kenmerken:

 • Verwijde pupillen: diepe mooie donkere ogen
 • Strak gespannen spieren
 • Euforisch, energiek en zelfverzekerd
 • Veel praten, overmoedige verhalen, van de hak op de tak
 • Prikkelbaar, agressief of geïrriteerd
 • Regelmatig toiletbezoek
 • Gebruik van grote hoeveelheden alcohol
 • Verhoogde hartslag
 • Verminderde eetlust
 • Achterdochtig, angstig, wanen

Herkennen van crash

Na ca 2 uur is de helft van de cocaine uit het bloed verdwenen en volgt de crash. Het gedrag staat nu in schril contract met het gedrag wanneer iemand high is van cocaïne.

Een crash is te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Extreme vermoeidheid: niet te wekken in de ochtend
 • Depressief, down
 • Prikkelbaar of geïrriteerd met soms explosieve conflicten

Herkennen van cocaineverslaving

Cocainegebruik is zeer verslavend door de korte werking van het middel en de crash die na het gebruik optreedt. Uiteindelijk loopt iemand volledig vast.

De verslaving uit zich onder meer in de volgende kenmerken:

 • Verstoord dag-nacht ritme
 • Stemmingswisselingen door cocaïnegebruik en aansluitende crash
 • Psychologische problemen waaronder angst en depressie, ontwikkelen van een psychose
 • Onverklaarbare afwezigheid en problemen op werk of thuis
 • Financiële problemen met schulden
 • Relatieproblemen met overspel of agressie binnen het gezin
 • Onbetrouwbaar, onberekenbaar en oneerlijk gedrag
 • Lichamelijke kenmerken zoals sterke vermagering, ontsteking van neusslijmvlies, hart- en vaatproblemen

Gedragsverandering door cokegebruik

Iemand die verslaafd is aan cocaïne vertoont vaak gedrag dat niet direct aan druggebruik wordt toegeschreven omdat gezinsleden niet bekend zijn met de symptomen van het gebruik. De persoon lijkt in karakter te veranderen, kan depressieve buien hebben of verliest regelmatig zijn of haar zelfbeheersing. Het gezin past zich vaak aan dit gedrag aan, maar komt hierdoor in een negatieve spiraal terecht van spanningen, ruzie, relatie- en opvoedingsproblemen binnen het gezin en raakt uiteindelijk ook steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld. Veel partners en gezinsleden van cocaïneverslaafden hebben dan ook klachten van depressie of zijn ongelukkig.

De negatieve spiraal waarin het gezin terecht komt blijft vaak bestaan door verschillende ingesleten gedragspatronen, ook als met de drugs is gestopt. Door deze gedragspatronen tijdig te herkennen kan dit de kans op een terugval verkleinen. Behandeling van een cocaïneverslaving heeft daarom de grootste kans op succes als ook de partner of het gezin goede ondersteuning krijgt.

Ik zoek hulp

Effect van cocaïne­verslaving op de omgeving

Invloed van cocaïne op het gezin

Cocaïnemisbruik kan hele families en gezinnen overhoop trekken.

Onderzoek toont aan dat gezinnen met problemen rondom het gebruik van cocaïne een slechtere emotionele binding hebben, meer wantrouwend zijn, minder goed tegenslag kunnen hanteren en meer geïsoleerd zijn.

Relaties hebben als basis vertrouwen, maar veel mensen met een cocaïneverslaving liegen over hun onverklaarbare afwezigheid en uitgaven. De defensieve houding van de verslaafde als de gezinsleden op zoek gaan naar de waarheid in combinatie met het gebrek aan verantwoordelijkheid en loyaliteit naar het gezin zetten de relaties sterk onder druk. Uiteindelijk ontstaat er een situatie waarbij het gezin aan de ene kant en de verslaafden aan de andere kant een volledig gescheiden leven leiden in hetzelfde huis.

Er worden van beide kanten veel pogingen ondernomen om de verstoorde relaties te herstellen, maar telkens weer komt het gedrag dat hoort bij een cocaïneverslaving naar boven waardoor alle herstel verloren gaat. Dit gedrag is vaak voor de andere gezinsleden niet te volgen.

Binnen The Home Clinic leren gezinsleden om te gaan met gedrag dat bij een verslaving hoort en hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen de negatieve impact hiervan.

Relatieproblemen door cocaïnemisbruik

Cocaïneverslaving is een belangrijke oorzaak van relatieproblemen.

Cocaïne geeft veel relatieproblemen, vooral bij jonge stellen die vaak in beginsel niet afkeurend staan tegenover recreatief gebruik van cocaïne. Naarmate de relatie zich verder ontwikkelt zijn het vaak de mannelijke partners die moeite hebben de drugs achter zich te laten.

Cocaïne is vaak een belangrijke factor bij het niet tot ontwikkeling komen van een volwassen relatie en bijvoorbeeld onvervulde kinderwens. Er is een sterk verband tussen cocaïnegebruik en verbroken relaties.

Cocaïnegebruik zorgt ervoor dat de gebruikers een verstoord inschattingsvermogen hebben en een gebrek aan impulsbeheersing. Dit kan leiden tot buitensporige conflicten met gebrek aan zelfreflectie van de gebruiker. Daarnaast zijn er door de verstoorde impulsbeheersing vaak seksuele problemen en is er een verhoogde kans op vreemdgaan.

Binnen The Home Clinic is er speciaal aandacht voor de partners. Zij krijgen gelegenheid in vertrouwelijke individuele sessies hun verhaal met een therapeut te delen. Hierbij staat voorop wat er moet gebeuren om het geluk bij de partner en het vertrouwen in de relatie terug te brengen.

Opvoedproblemen en het gebruik van cocaïne

Kinderen opvoeden in combinatie met cocaïne is niet goed mogelijk.

Het opvoeden van kinderen vraagt veel opvoedingsvaardigheden. Men moet kunnen incasseren, tegenslag verwerken en beheerst blijven bij conflicten. Een zware taak. Bij het gebruik van cocaïne worden alle bovengenoemde vaardigheden negatief beïnvloed. Hierdoor kunnen ouders emotioneel impulsief en onstabiel worden.

Naarmate cocaïnemisbruik vordert, nemen de opvoedingsvaardigheden af. Kinderen worden blootgesteld aan opvliegerige ouders en inconsistente patronen van opvoeden. Kinderen van verslaafde ouders hebben het zwaar. Ze leiden vaak een relatief eenzaam en verborgen leven en hebben meer klachten van depressie en angst dan kinderen zonder verslaafde ouders.

Binnen het programma van The Home Clinic worden kinderen, mits dit mogelijk is en in overleg met de ouders, betrokken bij de behandeling.

Ben je minderjarig en is één van je ouders verslaafd, kijk dan op Kopstoring of bel met The Home Clinic, 0294 450 186. Dit kan altijd anoniem.

Ontwikkeling van kinderen bij cocaïneverslaafde ouders

Kinderen die opgroeien bij verslaafde ouders hebben meer school- en ontwikkelings­problemen.

Echtscheiding, ruzie met soms verbale agressie, sterk wisselende opvoedingspatronen, maar ook psychologische problemen ten gevolge van het cocaïnegebruik zoals angst en depressie kunnen het emotionele functioneren van een kind belemmeren. Volwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met verslaving kunnen later moeite hebben met het vormen van duurzame relaties en hebben zelf ook grotere kans om verslaafd te raken.

Binnen The Home Clinic is er de mogelijkheid om personen die tegen de volwassen leeftijd aanlopen te betrekken bij de therapie. De mogelijkheid om mee te werken aan het herstel van hun ouders uit een verslaving kan van levensbelang zijn voor hun verdere gezonde ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.helpmijndierbareisverslaafd.nl of bel met The Home Clinic, 0294 450 186.

Financiële problemen door een cocaïneverslaving

Cocaïne is in staat volledige gezinnen en bedrijven economisch ten onder te laten gaan.

Eén gram cocaïne kost gemiddeld 50 euro. Mensen die verslaafd zijn kunnen meerdere grammen per week of zelfs per dag gebruiken. Daar komt de secundaire schade van het gebruik van deze drugs door verlies van baan of dreigend faillissement van een bedrijf bij.

Veel mensen die zich bij The Home Clinic melden met een cocaïneverslaving zijn ondernemer of maken deel uit van een branche waar het leveren van hoge prestaties belangrijk is. Binnen het programma van The Home Clinic is veel aandacht voor hoe je weerstand kunt bieden tegen hoge mentale druk van buitenaf zonder drugsgebruik.

Cocaïneverslaving en huiselijk geweld

Cocaïnegebruik staat berucht om de verbale en soms fysieke agressie die het gebruik kan oproepen.

Agressie komt met name op de voorgrond te staan als een gebruiker stopt na een aantal uren cocaïnegebruik en de werking van de drugs begint af te nemen. Iemand komt dan in de zogenaamde crash terecht. In deze fase is er weinig nodig om iemand agressief te maken. Dit gebeurt ook bij mensen die normaal gesproken niet agressief zijn.

Vormen van huiselijk geweld naar andere gezinsleden die veel voorkomen bij cocaïneverslaving zijn:

 • Verbale agressie
 • Fysiek geweld
 • Vernederende acties of uitspraken
 • Intimiderende opmerkingen of handelingen
 • Chantage of manipulatief gedrag

Mensen in een crash slapen en eten veel en vertonen afwijkend gedrag. Na 1 tot 2 dagen komt de persoon weer tot zich zelf. Veel partners herkennen de crash in eerste instantie niet omdat ze de symptomen van een cocaïneverslaving niet kennen en zoeken de oorzaak vaak bij henzelf.

De ervaring binnen The Home Clinic is dat het agressieve gedrag meestal stopt als ook de cocaïne niet meer wordt gebruikt.

Als bovenstaande problemen spelen, twijfel dan niet en neem contact op met The Home Clinic, tel 0294 450 186.

Invloed van cokeverslaving op het gezin

Een cocaineverslaving schaadt nooit alleen de persoon die gebruikt maar ook de partner, ouders en gezinsleden. Bij een cocaineverslaving in het gezin kunnen de overige gezinsleden depressief worden of slachtoffer van huiselijk geweld. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan op emotioneel en financieel vlak. Snel en resoluut ingrijpen kan veel van deze problemen voorkomen.

Cocaine in het gezin

Belangrijke stappen als cocaïneverslaving in je relatie of gezin speelt

 1. Twijfel niet
 2. Vraag direct professionele steun
 3. Neem iemand in vertrouwen
 4. Ga het gesprek aan
 5. Bescherm jezelf of het gezin door vroeg en resoluut in te grijpen
0294 450 186
coke snuiven

Herken je een dierbaar iemand in bovenstaande?

The Home Clinic biedt direct hulp en behandeling.

0294 450 186

Als gezin hulp zoeken bij cokeproblemen

Problemen veroorzaakt door cocaïne en cocaïneverslaving lossen zichzelf niet op en oplossingen voor gezinsproblemen vereisen meestal de betrokkenheid van gezinsleden. Gezinsleden kunnen helpen om de oorzaak van de problemen te herkennen en gezonde oplossingen te ontwikkelen. Zij zijn vaak een onmisbare aanvulling op de professionele therapeut. De therapeut is er voor de onafhankelijke analyse en advies en de direct betrokkenen vullen aan met kennis over de persoon en de soms minutieuze signalen.

Gezinnen mogen binnen The Home Clinic rekenen op een aanpak die niet alleen gericht is op een individu, maar die uitgaat van de gehele context waar iemand deel van uit maakt waaronder het gezin.

© 2004 The Home Clinic | versie oktober 2022