Online behandelen van Verslaving

Tijdens deze thuisbehandeling leer je, juist op de plek waar alle verleiding aanwezig is, beheersing en controle te vinden over je verslaving.

The Home Clinic is volledig gespecialiseerd in de online thuisbehandeling van verslaving. Tijdens deze intensieve behandeling leer je, juist op de plek waar alle verleiding aanwezig is, beheersing en controle te vinden over je verslaving.

Onze Online Behandeling van Verslaving is bedoeld voor mensen met lichte tot medium verslavingsproblematiek.

De behandeling bestaat doorgaans uit een psychologische interventie maar er zijn ook behandelingen mogelijk bij terugval of voor terugvalpreventie.

Direct hulp of advies?

Bel 0294 450 186

Meld je Aan

Online behandeling

Onze Online Behandeling voor Verslaving onderscheidt zich door onze persoonlijke benadering en snelheid.

Als je thuis behandeld wilt worden voor je verslaving, dan kan dit bij The Home Clinic volledig online. Afhankelijk van in hoeverre je de controle kwijt bent door de verslaving en wat de impact is op je leven kun je bij The Home Clinic terecht voor een behandeling binnen de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Bij een online behandeling voor verslaving in de basis GGZ richten we ons vooral op het verkrijgen van meer controle over het alcohol- of drugsgebruik en het voorkomen van terugval. Bij een online behandeling in de gespecialiseerde GGZ gaan we daarnaast aan de slag met de impact die een verslaving heeft op je leven en hoe je dit terug kunt draaien. Een behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ is doorgaans intensiever en langer.

Voor beide vormen van behandeling geldt dat je zelf een grote mate van regie over de behandeling hebt. Je bepaalt zelf waar de behandeling plaatsvindt, wanneer je start en wie je betrekt bij de behandeling. Hierdoor kun je de dingen blijven doen die voor jou belangrijk zijn en behoud je veel autonomie, wat juist zo belangrijk is bij de behandeling van verslaving.

Tijdens de behandeling heb je consulten met je behandelaar in de online spreekkamer. Je behandelaar beschikt over een white board en maakt hierbij gebruik van digitaal materiaal en filmpjes. Wil je persoonlijk kennis maken op de polikliniek dan kan dat in Weesp en Voorschoten.

Direct hulp?
Bel 0294 450 186

Behandeling

Nadat je door je huisarts bent doorverwezen naar de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ en de intake binnen The Home Clinic is afgerond kan de behandeling starten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie voor verslaving en existentiële analyse. (Existentiële analyse vindt alleen plaats binnen de gespecialiseerde GGZ.)

  • Motiverende gespreksvoering: Deze interventie is niet zoiets als je motiverend toespreken. Als je wilt stoppen met alcohol of drugs dan is de ambivalentie of de tweestrijd die je voelt om te veranderen heel begrijpelijk. Aarzelen bij een verandering, hoe verstandig ook, is een normale menselijke reactie en een natuurlijke fase in elk veranderingsproces. Aarzelen kan zo hardnekkig zijn dat je niet tot concrete stappen komt. Bij motiverende gespreksvoering helpt jouw behandelaar jou in dit proces.
  • Cognitieve gedragstherapie voor verslaving: Cognitieve gedragstherapie voor verslaving is gericht op mensen die hun drugs- of alcoholgebruik willen veranderen. Doel van deze training is het begrijpen en veranderen van je gedrag. Je behandelaar zal je handvatten aanreiken waarbij je onder meer leert om risicosituaties te herkennen en te vermijden en meer controle te krijgen over je leven en het gebruik.
  • Existentiële analyse. Veel mensen zijn de richting of bestemming in hun leven kwijt. Ze kunnen hierdoor erg ver van zichzelf af komen te staan en zelfs in een identiteitscrisis terechtkomen. Soms kan aan een verslaving ook een psychiatrische stoornis ten grondslag liggen. Bij de existentiële analyse kijken we naar de onderliggende oorzaken van verslaving.

Deze technieken zijn wetenschappelijk onderbouwde interventies binnen de verslavingszorg en worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Nazorg: na de behandeling

Nadat de behandeling is afgelopen is het belangrijk om terugval te voorkomen. Daarom zal je behandelaar na de behandeling graag nog enige vinger-aan-de-pols contacten afspreken.

Daarnaast kun je andere mensen met soortgelijke ervaringen ontmoeten door je op te geven voor onze online groep. Deze groep komt op vaste tijden online en soms ontmoeten ze elkaar op de polikliniek van The Home Clinic. Je kunt ook je eigen ervaring inzetten voor een nog betere zorg door mee te praten over de inhoud en je op te geven voor de Cliëntenraad.

Als je meer over de online groep of de cliëntenraad wilt weten dan kun je dit bespreken met je behandelaar of contact opnemen met The Home Clinic 0294 450 186.

Samenwerking en informatie-uitwisseling

Indien je hiervoor toestemming geeft wordt je huisarts bij de start en het einde van de behandeling geïnformeerd over de voortgang van de behandeling. Daarnaast kan samenwerking met andere hulpverleners nodig zijn om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden. The Home Clinic werkt onder meer samen met andere GZ-instellingen, vrijgevestigde GZ-psychologen, psychiaters en wijkteams. Soms is samenwerking een voorwaarde voor behandeling. De regiebehandelaar zal daarom altijd het doel van de samenwerking met je bespreken en aangeven welke informatie hierbij uitgewisseld zal worden.

Uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure, intake, behandeling en onze behandelaren kun je lezen in de Folder Basis-GGZ of de Folder Gespecialiseerde GGZ.