Vergoeding

Een thuisbehandeling van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is voor iedereen toegankelijk die dat nodig heeft.

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

De behandelingen van The Home Clinic worden uit de basisverzekering vergoed. Je dient alleen het eigen risico te betalen die je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Hierop heeft The Home Clinic geen invloed.

Let op: het eigen risico telt altijd voor een behandeling van maximaal één jaar. Als je behandeling langer duurt kun je opnieuw een rekening krijgen voor het eigen risico van het daaropvolgende jaar.

Eisen voor vergoeding

Verwijsbrief

Indien je voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dien je voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief te vragen aan je huisarts. Deze verwijsbrief dient te voldoen aan een aantal voorwaarden omdat de behandeling anders niet declarabel is bij je zorgverzekeraar. Je huisarts kan hiervoor gebruik maken van electronische verwijzing via Zorgdomein of onze Digitale Verwijsbrief downloaden.

Zonder geldige verwijsbrief van je huisarts kan er geen behandeling gestart worden bij The Home Clinic tenzij je zelf de behandeling wilt betalen.

Menzis, Azivo, HEMA en Anderzorg

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of prijsafspraak. Uitzondering hierop zijn de zorgverzekeraars Menzis, Azivo, HEMA en Anderzorg. Zij stellen als aanvullende eis dat de declaratie van zorg door The Home Clinic samen met een Akte van Cessie en een kopie van de verwijsbrief bij hen ingediend worden. Via de Akte van Cessie draag je je recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan The Home Clinic.

Je dient deze Akte van Cessie en de toestemmingsverklaring voor het indienen van de verwijsbrief voorafgaand aan de behandeling te ondertekenen. Als wij deze ondertekend hebben ontvangen nemen wij het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag voor onze rekening m.u.v. het eigen risico.

Je kunt ervoor kiezen geen Akte van Cessie en toestemmingsverklaring te ondertekenen. In dat geval sturen we de factuur naar jou. Je betaalt vervolgens binnen de betaaltermijn van twee weken het volledige bedrag van de behandeling aan ons en kunt zelf de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Bij een lagere vergoeding nemen wij dan niet het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag voor onze rekening, zie ook Declaratie en Tarieven.

Kosten van het annuleren van een afspraak

Elke afspraak kun je kosteloos tot minimaal 24 uur van te voren annuleren. Bij een annulering korter dan 24 uur van te voren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. De annuleringskosten voor een consult in de online spreekkamer of op de polikliniek is 75 euro. De annuleringskosten voor een huisbezoek is 135 euro.