Samenwerking

Indien u meer wilt weten over een eventuele samenwerking dan kunt u contact opnemen met The Home Clinic voor het maken van een afspraak.

Bel 0294 450 186.

The Home Clinic is gespecialiseerd in online detoxificatie en behandeling van verslaving in de thuissituatie. Om deze zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen werkt The Home Clinic nauw samen met andere betrokken zorgverleners.

Praktijkondersteuning

Indien u als huisarts, POH-GGZ of andere zorgverlener inhoudelijk advies wenst over een cliënt met verslavingsproblematiek dan kunt u contact opnemen met The Home Clinic, tel 0294 450 186. Hierbij kan een telefonische of online afspraak gemaakt worden met een verslavingsarts of (GZ-)psycholoog van The Home Clinic om de inhoudelijke casuïstiek te bespreken.

Scholing

The Home Clinic organiseert regelmatig trainingen voor praktijkondersteuners en de eerste lijn over verslaving en de behandeling van verslaving. Kijk op Scholing voor meer informatie.

Samenwerkingsovereenkomst

Op dit moment heeft The Home Clinic al met meerdere zorgverleners, waaronder huisartsengroepen en GZ-instellingen een structurele samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst kan de zorgverlening beter op elkaar worden afgestemd, kunnen afspraken worden gemaakt over de (informatie)overdracht en kunnen eventuele risico's in het zorgproces zoveel mogelijk worden geëlimineerd. The Home Clinic heeft de ervaring dat deze formalisering van afspraken tot betere zorg leidt en het resultaat van de behandeling ten goede komt. In ons Kwaliteitsstatuut vindt u een actueel overzicht van zorgaanbieders waarmee The Home Clinic reeds een samenwerkingsovereenkomst heeft.

The Home Clinic biedt tevens de patiëntgebonden samenwerkingsovereenkomst voor de duur van één behandeling. Hiermee heeft u de zekerheid dat de verantwoordelijkheidsverdeling rondom de patiënt goed is geregeld en weet u wie de aanspreekpunten zijn binnen The Home Clinic, ook als u nog niet eerder hebt verwezen naar The Home Clinic.

Wilt u meer informatie over mogelijke samenwerking dan kunt u contact opnemen met The Home Clinic, tel 0294 450 186.