Informatie voor verwijzers

Nieuws

Maart 2019

The Home Clinic heeft 2 poliklinieken en meer dan 100 intakelocaties door heel Nederland. Klik op onderstaande kaart voor een locatie bij u in de buurt:

Februari 2019

The Home Clinic heeft voor 2019 wederom het Keurmerk Basis-GGZ en certificaat HKZ behaald.

Januari 2019

The Home Clinic biedt in 2019 geaccrediteerde scholing voor POH en GGZ eerste lijn. Voor meer informatie klik op Mini-Symposium Verslavingskunde.

December 2018

The Home Clinic opent een nieuwe polikliniek in Voorschoten op de Papelaan 85E.

Juni 2018

The Home Clinic biedt online behandeling en detoxificatie voor iedereen in Nederland en daarbuiten. Je hebt contact met je behandelaar via beeldbellen in de online spreekkamer en je kunt doorgaans binnen 2 weken starten met de behandeling.

Maart 2018

The Home Clinic heeft in maart 2018 het keurmerk Basis-GGZ behaald en is opnieuw HKZ-gecertificeerd voor 2018.

Okt 2017

Zorgdomein

Vanaf 2 oktober 2017 kunt u cliënten ook via Zorgdomein verwijzen naar The Home Clinic.

Maakt u nog geen gebruik van Zorgdomein dan kan de verwijzing natuurlijk ook via fax: 0294 720 676 of telefonisch: 0294 450 186.

Sept 2017

18 en 19 September vond in Nederland de eerste officiële CRAFT-training plaats bij The Home Clinic. CRAFT staat voor Community Reinforcement Approach and Family Training.

Intensieve Behandeling

Prof. Dr. Robert Meyers, grondlegger van C.R.A., kwam hiervoor speciaal naar Nederland om samen met Prof. Dr. Hendrik Roozen, bijzonder hoogleraar Verslaving, de training te kunnen geven.

CRAFT is een op wetenschap gebaseerde interventie en leert belangrijke anderen (bijvoorbeeld de partner of gezinsleden) hoe zij een verslaafde persoon kunnen motiveren in behandeling te gaan.

Naar boven

The Home Clinic biedt online interventies voor verslaving waaronder gedragscognitieve en familie-interventies binnen de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ. Cliënten hebben via beeldbellen contact met hun behandelaren in de online spreekkamer en kunnen op afstand worden gemonitord tijdens de detox. De grote meerwaarde van onze online behandelingen is onder meer dat de behandeling zowel thuis als op elke andere, door de cliënt gewenste, locatie kan plaatsvinden en de cliënt belangrijke anderen kan uitnodigen in het consult.

De online behandelingen kunnen in heel Nederland maar ook daarbuiten worden gevolgd. Als de cliënt persoonlijk kennis wil maken dan blijft de cliënt welkom op onze polikliniek in Weesp of Voorschoten.

Wilt u meer weten dan kunt u contact met ons opnemen via 0294 450 186.

Behandelaanbod voor Verslaving

The Home Clinic biedt behandeling voor verslavingen waarmee wij goede resultaten halen. Deze omvat alcohol-, cocaïne- en overige stimulantia-, benzodiazepine- en cannabisverslaving. Cliënten die naast hun verslaving angst, depressie of ADHD hebben, kunnen rekenen op een integrale behandeling. Hierbij wordt de zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving gevolgd.

Basis-GGZ

De online behandeling binnen de basis-GGZ bestaat uit een gedragscognitieve interventie voor verslaving en omvat 6 tot 10 consulten in de online spreekkamer. De mogelijkheden van de online spreekkamer worden hierbij optimaal benut doordat de behandelaar digitale informatie op het whiteboard kan delen met de cliënt waaronder animatie en filmpjes en samen met de cliënt bepaalde opdrachten kan uitwerken. U kunt hiervoor mensen verwijzen met een vermoeden op een DSM-5 diagnose en enkelvoudige problematiek.

Gespecialiseerde GGZ

Binnen de gespecialiseerde GGZ vindt de online behandeling voor de cliënt bij voorkeur thuis plaats. Indien nodig vindt er eerst een online thuisdetoxificatie plaats gevolgd door een combinatie van cognitieve gedragstherapie voor verslaving, C.R.A. (Community Reinforcement Approach) en existentiële analyse. Bij existentiële analyse wordt gekeken naar onderliggende problematiek of co-morbiditeit. Daarbij is het vinden van nieuwe perspectief een belangrijk aspect. We werken nauw samen met de gezinsleden rondom de cliënt en zijn of haar huisarts. Duur van de behandeling is minimaal 3 maanden. U kunt voor de gespecialiseerde GGZ mensen verwijzen met een vermoeden op een DSM-5 diagnose met moderate verslavingsproblematiek met maximaal 5 criteria. Indien de samenwerking (nog) niet is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst wordt er contact met u opgenomen om de samenwerking tijdens de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

E-detox

The Home Clinic biedt een online detoxificatie. Hierbij worden cliënten op afstand gemonitord. Onttrekking bij het stoppen met alcohol of drugs hoeft niet per definitie te betekenen dat een cliënt klinisch moet worden opgenomen. Een cliënt dient wel te beschikken over familieleden die hem of haar willen ondersteunen. Verder hanteert The Home Clinic als inclusie-criterium dat de cliënt bij een detoxificatie van alcohol niet meer dan ca. 12 E/dag mag drinken.

De monitoring op afstand waarborgt een veilige detox. The Home Clinic heeft hier ruim 14 jaar ervaring mee.

Nazorg

Aan het einde van elke behandeling wordt met de cliënt een nazorgtraject afgesproken.

In- en exclusiecriteria

Voor wie is The Home Clinic geschikt?

 • Cliënten die willen stoppen of minderen met cannabis, stimulantia, alcohol of benzodiazepine.
 • Cliënten die milde tot matige onttrekking hebben bij het stoppen.
 • Cliënten met de beschikking over personen die hen willen ondersteunen tijdens de detoxificatie.
 • Cliënten die zich niet thuis voelen in een kliniek of bij groepsbehandeling.
 • Cliënten die naast hun verslaving last hebben van depressie, maar niet suïcidaal zijn.
 • Cliënten die naast hun verslaving last hebben van angst of paniek.
 • Cliënten die naast hun verslaving ADHD hebben.
 • Cliënten die nog ambivalent zijn tegenover behandeling, maar wel open staat voor een web-based behandeling.
 • Cliënten die om praktische redenen zich niet kunnen melden bij verslavingzorg

Voor wie is The Home Clinic niet geschikt?

 • Cliënten die süïcidaal zijn of kunnen worden of op andere wijze psychiatrisch instabiel zijn.
 • Cliënten die verslaafd zijn wegens ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
 • Cliënten die de afgelopen vier jaar een delirium, psychose of insult hebben gehad.
 • Cliënten met gedecompenseerde levercirrose, instabiele diabetes etc.
 • Cliënten met verhoogde kans op agressie.
 • Cliënten zonder sociaal netwerk.
 • Cliënten met problematisch alcoholgebruik die meer dan 15E per dag drinken.
 • Cliënten die geen toegang hebben tot internet.

Plaats in de keten

De behandeling is gericht op cliënten bij wie genezing is te verwachten en waarbij de cliënt zelf ook een reële wens heeft tot genezing. The Home Clinic bevindt zich qua zorgzwaarte tussen de polikliniek en klinische behandeling in.

Informatie over verwijzen, samenwerken of onze filosofie vindt u ook in onze folder voor verwijzers.