Verwijzen van een cliënt

Zorgdomein

Vanaf 2 oktober 2017 kunt u cliënten ook via Zorgdomein of met Zorgmail (500094184@lms.lifeline.nl) verwijzen naar The Home Clinic.

Maakt u nog geen gebruik van Zorgdomein dan kan de verwijzing natuurlijk ook via de fax (0294 720 676) of telefonisch (0294 450 186).

Verwijzen

Elke cliënt die zich bij The Home Clinic aanmeldt voor behandeling heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts. U kunt hiervoor gebruik maken van Zorgdomein. In Zorgdomein vindt u ook ons aanbod, hulpmiddelen voor triage en de in- en exclusiecriteria.

Indien u niet beschikt over Zorgdomein dan kunt u de standaard verwijsbrief van The Home Clinic downloaden en invullen. U kunt ook gebruik maken van uw eigen verwijsbrief. U kunt de verwijsbrief versturen via zorgmail: 500094184@lms.lifeline.nl of faxen naar 0294 720 676.

We nemen na de aanmelding contact op met de cliënt voor het maken van een eerste afspraak.

Inhoudelijk advies

Indien u als huisarts, POH-GGZ of andere zorgverlener inhoudelijk advies wenst over een cliënt met verslavingsproblematiek dan kunt u contact opnemen met The Home Clinic, tel 0294 450 186. Hierbij kan een telefonische of online afspraak gemaakt worden met een verslavingsarts of (GZ-)psycholoog van The Home Clinic om de inhoudelijke casuïstiek te bespreken.

Informatievoorziening bij intake en tijdens behandeling

Nadat de verwijzing heeft plaatsgevonden wordt u met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van de behandeling. U ontvangt in ieder geval bericht wanneer de eerste afspraken voor de intake zijn gepland, na afronding van de diagnostiek en aan het einde van de behandeling. Daarnaast wordt u tussentijds op de hoogte gehouden bij belangrijke wijzigingen in de gezondheidstoestand van de cliënt. De informatievoorziening kan zowel telefonisch als digitaal via Zorgmail plaatsvinden. Hierbij worden de adviezen opgevolgd van de Landelijke Samenwerkingsafspraken GGZ (LGA). De cliënt dient voorafgaand aan de behandeling toestemming te verlenen voor deze informatie-overdracht.

Informatie over verwijzen, samenwerken of onze filosofie vindt u ook in onze folder voor verwijzers.

Let op: The Home Clinic biedt geen crisisinterventie!