Cliëntenraad

De cliëntenraad is er op gericht om de kwaliteit van zorg en dienstverlening vanuit cliëntenperspectief te verbeteren. Dit doet de cliëntenraad door gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan The Home Clinic. De cliëntenraad waakt hierbij over de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun gezinsleden. Deze belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling.

Inspraak op besluitvorming

De cliëntenraad heeft volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling inspraak op alle besluitvormingen binnen The Home Clinic die van belang kunnen zijn voor cliënten en hun gezinsleden. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit of veiligheid van de hulpverlening, de manier waarop klachten afgehandeld worden of de bejegening van cliënten.

Ongevraagd advies

Daarnaast mag de cliëntenraad ongevraagd advies geven aan The Home Clinic over allerlei andere onderwerpen die voor jou en je gezinsleden van belang kunnen zijn. Leidraad hierbij zijn de ervaringen, verwachtingen of wensen van cliënten.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De cliëntenraad komt regelmatig bijeen waarbij verschillende onderwerpen behandeld worden. De cliëntenraad staat hierbij open voor wensen, bezwaren en signalen van cliënten, ex-cliënten of gezinsleden. Daarnaast kan de cliëntenraad bijeenkomsten organiseren waarbij cliënten uitgenodigd worden om hun stem te geven rekening houdend met algemene regels of huisregels zoals die binnen de instelling gelden.

Wat doet de Cliëntenraad niet?

De cliëntenraad behandelt geen persoonlijke wensen. Hiervoor kun je terecht bij je behandelaar. Tevens behandelt de cliëntenraad ook geen individuele klachten. Hiervoor kun je terecht bij de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Meer over de Cliëntenraad kun je lezen in het Reglement Cliëntenraad. Je kunt contact opnemen met de cliëntenraad via .

Lid worden?

Ben je enthousiast geworden en vind je het belangrijk dat er een cliëntenraad is waarbij de stem van cliënten gehoord wordt dan kun je je aanmelden via het contactformulier. We kunnen dan aanvullend een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

Je bent van harte welkom!

Bel 0294 450 186

Meld je Aan