Resultaten

Waarom The Home Clinic?

In de afgelopen 14 jaar hebben veel mensen met een verslaving gekozen voor een thuisbehandeling bij The Home Clinic. The Home Clinic wil graag weten hoe zij de behandeling hebben ervaren. Daarom meten wij het behandeleffect van elke behandeling en de tevredenheid van onze cliënten, want alleen zo kunnen we op een continue basis aan onszelf en onze behandeling werken.

Het gemiddelde rapportcijfer over 2018 was een

8,7

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

The Home Clinic maakt tijdens de behandeling gebruik van een vragenlijst, de MATE, om inzicht te krijgen in de ernst van de verslaving en de daarbij behorende klachten en het effect van de behandeling. Om de eigen metingen te kunnen vergelijken met die van andere zorgaanbieders worden deze metingen vanaf 1 mei 2019 gepseudonimiseerd aangeleverd bij het GGZ dataportaal van AkwaGGZ. Tot aan 2017 werden deze data aangeleverd aan Stichting Benchmark SBG.

Uitkomsten Behandeleffect 2018

In 2017 waren de aanleveringen tijdelijk stopgezet op advies van GGZ-Nederland. Hierdoor zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

Uitkomsten Cliënttevredenheid 2018

Bij het afronden van de behandeling wordt de cliënt gevraagd om (anoniem) een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Ook deze uitkomsten worden aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ.

8.7 was het gemiddelde rapportcijfer van onze cliënten

Score per onderdeel

Bij elk onderdeel is de maximale score 5.

Onderdeel20172018
Bejegening4,94,9
Samen Beslissen4,44,3
Uitvoering behandeling4,64,6

Uitkomsten Steekproef 2011

In 2011 heeft The Home Clinic onder een willekeurige steekproef van 100 cliënten een jaar na het afronden van de behandeling een telefonische enquete gehouden. Allereerst de resultaten:

  • Bij 82% van de cliënten waren de resultaten een jaar na behandeling nog steeds goed.
  • 8% kon niet thuis worden behandeld, had aanvankelijk veel weerstand tegen behandeling maar besloot na tussenkomst van The Home Clinic om zich te laten opnemen in een verslavingkliniek.
  • 6% was binnen een jaar teruggevallen in het gebruik.
  • 4% ervaarde weinig tot geen verbetering of stopte voortijdig met de behandeling.

Waarom kozen cliënten voor een thuisbehandeling van The Home Clinic?

De meeste mensen kozen voor een Home Clinic behandeling omdat zij graag wilden blijven werken tijdens de behandeling, het gezin wilden betrekken bij de behandeling, geen groepsbehandeling wilden, anoniem wilden blijven of bang waren hun autonomie kwijt te raken. Een aantal mensen koos voor The Home Clinic vanwege hun maatschappelijke positie.

Wat vonden onze cliënten van de behandeling?

Door de mensen zelf werd de intensieve begeleiding tijdens de detoxificatie als zeer prettig ervaren evenals de persoonlijke band met de therapeut, de pragmatische en doelmatige aanpak (geen grijze sokken mentaliteit), de aandacht voor de overige gezinsleden en de vinger-aan-de-pols contacten aan het einde van de behandeling.

De naaste gezinsleden en partners vonden het prettig om echt gehoord en betrokken te worden bij de behandeling. Ze ondervonden meer rust en structuur en hadden het gevoel daadwerkelijk iets te kunnen doen aan de situatie.