Kwaliteit

Erkenning en keurmerk

The Home Clinic is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid als WTZI-instelling. Dit betekent dat The Home Clinic zorg mag aanbieden dat onder de Zorgverzekeringswet of onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. Je kunt onze gegevens raadplegen in het register van Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) onder AGB-code 22220847.

Tevens is The Home Clinic HKZ-gecertificeerd en heeft The Home Clinic het Keurmerk Basis-GGZ.

Respectvolle benadering met zicht voor de individuele wensen

The Home Clinic is de enige organisatie van Nederland gespecialiseerd in online thuisbehandeling van verslaving. Dit betekent dat een behandelaar bij je in huis komt via de online spreekkamer.

Thuisbehandeling is wezenlijk anders dan behandeling in een kliniek. De therapeut moet als het ware de drempel overstappen naar de cliënt toe in plaats van andersom. Dit vereist vanuit de therapeut een geheel andere benadering. The Home Clinic heeft daarom vanaf het begin van de oprichting veel geïnvesteerd in deze behandelmethode. Respect en zicht voor jouw individuele wensen staan hierbij voorop!

The Home Clinic therapeut behandelt een beperkt aantal cliënten per jaar waarbij veel tijd voor de cliënt wordt gereserveerd. Een gesprek duurt meestal 45 minuten en er vinden geen standaard groepsessies plaats zoals gebruikelijk in een verslavingskliniek. De behandelaar kan zich volledig op jou richten en je hoeft je problemen niet met vreemden te delen. Hierbij is vooral veel aandacht voor het vinden van perspectief. Binnen jouw mogelijkheden wordt er gezocht naar haalbare doelen binnen de behandeling.

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

Gespecialiseerd in alcohol-, cocaïne-, benzodiazepine- en cannabisverslaving

Door onze aandacht volledig op alcohol-, cocaïne-, benzodiazepine- en cannabisverslaving te richten hebben we inmiddels veel kennis en ervaring kunnen opdoen in de problematiek die rondom deze verslavingsvormen spelen.

Deskundigheid van de behandelaren

Als je een thuisbehandeling start moet je kunnen vertrouwen op de deskundigheid van onze behandelaren. Onze psychologen, psychiaters en verslavingsartsen (KNMG-erkend) volgen daarom aanvullende congressen, cursussen en scholing op het gebied van onder meer verslaving, cognitieve gedragstherapie (waaronder opleiding tot C.R.A. therapeut) en motiverende gespreksvoering. Onze behandelaren worden met zorg geselecteerd: levensgenieters met een behoorlijke dosis pragmatisme, resultaatgericht en zicht voor de individuele mogelijkheden van de cliënt.

Informatievoorziening

We vinden het belangrijk dat je weloverwogen voor een behandeling bij The Home Clinic kiest. Daarom is er veel aandacht voor het geven van informatie, via de website, in folders en als je je aanmeldt. We zullen je hierbij wijzen op verschillende behandelmogelijkheden, de voor- en nadelen van online thuisbehandeling, de inhoud van de behandeling, de verwachte inzet van jou en je Home Team, de verwachte behandelduur en het zorgproces rondom de behandeling.

Tijdens de behandeling wordt regelmatig samen met jou de behandeling geëvalueerd en ontvang je aanvullende informatie over verschillende stappen in het zorgproces. Ook hierbij staat jouw eigen keuze voorop.

Kwalitatief passende en veilige zorg

The Home Clinic biedt deskundig en wetenschappelijk verantwoorde zorg aan passend bij de hulpvraag van de cliënt. Alle stappen binnen de behandeling dienen voor de cliënt duidelijk te zijn en het logistieke proces voldoende en veilig gewaarborgd.

Passende zorg begint met een goede samenwerking met en overdracht naar je huisarts. The Home Clinic streeft daarom naar geformaliseerde afspraken in een samenwerkingsovereenkomst met huisartsen of andere verwijzers en instellingen. Hiermee kan de verwijzing soepeler verlopen waardoor de wachttijd op een intake vermindert. Daarnaast vindt er tijdens de intake een uitgebreide inventarisatie plaats zodat we op basis hiervan een goed passend behandelvoorstel kunnen doen.

Hierbij moet je kunnen rekenen op The Home Clinic als een betrouwbare zorgverlener. Als je start met een behandeling moet je bijvoorbeeld weten hoe en wanneer je je behandelaar kunt bereiken. Je moet er tevens op kunnen vertrouwen dat de zorg goed wordt overgedragen aan een andere zorgverlener als dit nodig is.

Om de veiligheid te waarborgen werken onze behandelaren waar het kan met richtlijnen en protocollen. Daarnaast zijn er gedragscodes en huisregels voor medewerkers en cliënten. Als er echter onverhoopt toch iets niet goed gaat dan kun je een klacht indienen bij The Home Clinic. The Home Clinic heeft hiervoor een klachtenprocedure. Medewerkers kunnen ook bij The Home Clinic een klacht indienen of (veilig) een melding doen als er iets in de organisatie niet goed loopt. Dit geeft The Home Clinic de kans om zorgprocessen verder te verbeteren.

Wil je meer weten over ons zorgproces dan kun je hierover lezen in ons Kwaliteitsstatuut. Dit statuut is goedgekeurd en openbaar gemaakt. Dit betekent dat het is opgenomen op de lijst goedgekeurde statuten van het Zorginstituut Nederland.

Certificaat Keurmerk BGGZ Certificaat HKZ

Keurmerk

The Home Clinic is HKZ-gecertificeerd voor de verslavingszorg en heeft het Keurmerk BasisGGZ. Dit betekent dat de kwaliteit van de zorgverlening door The Home Clinic jaarlijks wordt getoetst door externe onafhankelijke partijen volgens strenge eisen.

Met deze certificaten laat The Home Clinic zien dat (i) de cliënt centraal staat, (ii) de zaken intern goed op orde zijn en (iii) er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van onze zorgverlening.